โอเพนซอร์ส

  
นิตยสาร "โอเพนซอร์ส"

    นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เป็นนิตยสารคอมพิวเตอร์ ที่มุ่งเน้นเนื้อหาทางด้านซอฟต์แวร์ทางเลือก เปิดเผยข้อมูล ที่เป็นประโยชน์กับสังคม ว่าโลกของคอมพิวเตอร์หากต้องการจะใช้ซอฟต์แวร์ เรามีทางเลือกที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้น จะมีทางออกอย่างไรได้บ้าง เราจึงหยิบเรื่องราวของคอมพิวเตอร์ที่ใน ปี 2550 ไม่มีใครพูดถึงเลยคือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่มีผู้คนนิยมใช้กันทั่วโลก และมีนักพัฒนาเพิ่มขึ้นในต่างประเทศ ไม่ได้มีเพียง เนื้อหาที่เป็น Linux เท่านั้นเพราะปัจจุบันโอเพนซอร์สมีให้เลือกใช้งานได้ ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Mac OS หรือ Microsoft เราเน้นที่กลุ่มผู้ใช้งาน system admin และ นักพัฒนา นักศึกษาทุกระดับชั้น เนื่อหาด้านเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์สำนักงาน ความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ ข้อกฏหมายลิขสิทธิ์ เนื้อหาด้านมัลติมีเดีย โปรแกรมทางสถิติ การพัฒนาเกม การพัฒนาซอฟต์แวร์บนมือถือ

Website : http://www.opensource2day.com

Comments