เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก : ฉบับภาษาไทย

  
นิตยสาร "เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก"

    เป็นนิตยสารอย่างเป็นทางการของสมาคมเนชั่นแนลจีโอกราฟิกเริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกฉบับภาษาอังกฤษเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2431  
9 เดือนหลังจากที่สมาคมเนชั่นแนลจีโอกราฟิกได้ก่อตั้งขึ้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ออกวางจำหน่ายเป็นรายเดือน มีการตีพิมพ์ 22 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย
Comments