ไมโครคอมพิวเตอร์

  
นิตยสาร "ไมโครคอมพิวเตอร์"
Mission
    นิตยสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรธุรกิจทุกระดับ
Description
    นิตยสารทางด้านคอมพิวเตอร์เล่มแรกของเมืองไทย ซึ่งฉบับแรกเริ่มวางบนแผงหนังสือเมื่อเดือนเมษายน 2526 และได้พัฒนาต่อเนื่องตลอดมาจนได้รับ
การยอมรับจากผู้อ่านว่าเป็นนิตยสารที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้ โดยนำเสนอเนื้อหาเจาะลึกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และไอที เทคนิควิธีการในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งาน บทความทางด้านเน็ตเวิร์กที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างมาก รวมทั้งบทความทางวิชาการอื่นๆ และบทความพิเศษในการเสนอรายงานความเคลื่อนไหว สถานการณ์ข่าวสาร
ในวงการคอมพิวเตอร์และไอทีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ


Comments