เอ็มบีเอ

  

นิตยสาร "เอ็มบีเอ"

    จากแนวคิด“หยดน้ำของความรู้” อันเป็นแนวคิดแรกของการริเริ่มจัดทำนิตยสารรายเดือน MBA  ขึ้นในปี2542 เพื่อเป็นทั้งวารสารและหนังสือที่ต้องการสกัดและกลั่นสาระเพื่อเสิร์ฟผู้อ่านในสาระข้อมูลข่าวสาร (News)  ความรู้ (Knowledge)  และกรณีศึกษา (Case Study) ด้านการบริหารและการจัดการ (Business & Management) เพื่อความเข้าใจอย่างกระชับสั้นและง่ายและสามารถประยุกต์ไปใช้ในการบริหารงานและกิจการ Comments