ขวัญเรือนนิตยสาร ขวัญเรือน

            นิตยสาร 'ขวัญเรือน' ที่ภายในรูปเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระประเภทความสวยความงาม งานฝีมือแม่บ้าน ภาพแฟชั่นทันสมัย รวมทั้งธรรมะอันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทางจิตใจ เรียกว่าเป็นนิตยสารสำหรับสุภาพสตรีอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันก็ได้สอดแทรกสาระความรู้ที่ทันยุคทันสมัย และทันเหตุการณ์ให้กับผู้อ่าน

            ด้วยเนื้อหาสาระที่พรั่งพร้อมไปด้วยความหลากหลายให้กับผู้อ่านจึงทำให้คณะทำงานได้มองเห็นว่าควรจะแตกแขนงเนื้อหาภายในนิตยสาร 'ขวัญเรือน' ออกไปให้ชัดเจนสำหรับผู้อ่านในแต่ละด้านเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2528 นิตยสาร'แฟชั่นรีวิว' จึงเป็นนิตยสารในเครือบริษัท ศรีสยามการพิมพ์อีกเล่มหนึ่งที่ออกมา โดยเน้นภาพชุดแฟชั่นทันสมัยออกสู่สายตาประชาชน จำหน่ายเป็นนิตยสารรายเดือน

Comments