เฮลท์แอนด์คิวซีน


  นิตยสาร "เฮลท์แอนด์คิวซีน"

    Health & Cuisine เป็นนิตยสารรายเดือนฉบับน้องใหม่จากเครือ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้พิมพ์นิตยสารบ้านและสวน แพรว สุดสัปดาห์ ชีวจิต และเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย

    นิตยสาร Health & Cuisine นำเสนอเรื่องราวของอาหาร โดยเน้นถึงคุณค่า คุณประโยชน์ เทคนิคการจัดสัดส่วนและส่วนผสมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงวิธีการใช้ชีวิต การใช้เวลาว่าง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับวิถีการกิน-อยู่ให้มีคุณภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย-ใจ โดยสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมสมัยใหม่

Website : http://www.healthandcuisine.com


Comments