กรีนเน็ตเวิร์ค


About Green Network

“Green Network” นิตยสารรายเดือนเพื่อความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน นำเสนอความเคลื่อนไหวและสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ “ทำทุกอย่างให้เป็นสีเขียว” (Make Green) ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน


Comments