โกเทรนนิ่ง    "Go Training" นิตยสารเพื่อคนทำงานยุคใหม่

        "Go Training" นิตยสารเพื่อคนทำงานยุคใหม่ เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยทำงาน และผู้ที่สนใจในศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของคำว่า         
        "คน" 
    
        Website : http://gotraining.groov.in.th/
Comments