ดิจิตอล คาเมรา

  
 นิตยสาร ดิจิตอล คาเมรา    

    นิตยสาร Digital Camera เป็นนิตยสารที่รวบรวมเนื้อหาเรื่องราว เทคนิค และวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลผ่านทางการทดสอบทดลองใช้กล้อง อุปกรณ์ใหม่ๆ โปรแกรมล่าสุดพร้อมสรุปผลออกมาอย่างชัดเจนเที่ยงตรงเป็นกลาง นอกจากนั้นยังมีการรวบรวมเทคนิคเคล็ดลับ พร้อมตอบข้อสักถามและแนะนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สมบูรณ์ สวยงาม ตรงตามความตั้งใจของผู้ถ่าย 

Website : http://www.digitalcameraworld.com

Comments