คอนสตรัคชั่น&พร็อพเพอร์ตี้
นิตยสาร  คอนสตรัคชั่น&พร็อพเพอร์ตี้

วารสารรายสองเดือนเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพในสายงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร นักบริหารงานก่อสร้างและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการก่อสร้าง ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป นำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ข้อมูลต่างๆ ในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมถึงงานก่อสร้างในแขนงต่างๆ อย่างครบวงจร


Comments