คอมเพ็ททิทีฟเนส รีวิว


Competitiveness Review

        แมกกาซีน รายไตรมาส (Quarterly) รวบรวมเนื้อหาเชิงวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เจาะลึกทุกประเด็นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยความร่วมมือกันระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Business School) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย และ บริษัท BrandAge ผู้ชำนาญการด้านการบริหารจัดพิมพ์นิตยสารทางธุรกิจและการตลาดที่คลุกคลีในวงการสื่อมาเกือบ 10 ปี
Comments