ซีจี พลัส

  
นิตยสาร ซีจี พลัส

Computer Graphic Plus Magazine นิตยสารสำหรับ multimedia และ graphic designers รวมไปถึง
นักศีกษา , นักเรียน และ บุคคลทั่วไป ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบศิลปะยุคดิจิตอล โดยมี “CG.REPRESENT”
ซึ่งเป็นคอลัมน์หลักของนิตยสาร ซึ่งจะนำเสนอ ไอเดีย ความคิด , ผลงาน ต่างๆ จาก Digital Artists ที่มี 
ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยปกของนิตยสารแต่ละฉบับ จะได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจาก Digital 
Artists ที่ถูกคัดเลือกเหล่านั้น 

นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์“Student portfolio” จะเป็น เวที สำหรับ นักเรียน , นักศึกษา ที่มีความสนใจในด้าน Computer Graphic ให้มีโอกาส ได้ โชว์ ผลงานสู่ สาธารณะเพื่อเป็นการส่งเสริม และ ผลักดัน ความคิดสร้างสรรค์ และ จินตนาการ ของ เด็กไทย ให้เทียบเท่า ต่างประเทศ

“Features” จะนำเสนอข่าวสาร, หัวข้อ และ สิ่งที่เป็นประโยชน์ ใน มุมวิเคราะห์ เบื้องลึก เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสีย นำเสนอ ให้ ผู้อ่านได้รับทราบ และเป็นสื่อนำเสนอ ด้าน ผลงาน ศิลปะและ สิ่งของต่างๆที่วางขายอยู่ในตลาด ที่เกี่ยวเนื่องกับด้าน Computer graphic ในเมืองไทยให้ เป็นที่รู้จัก

“Tutorial” ของโปรแกรมยอดฮิตต่างๆของชาว Multimedia และ Graphic designers ทั่วโลก อาทิ เช่น Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Maya, 3Dsmax และอื่นๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ รับรู้ ถึง เทคนิค ใหม่ๆ ที่สามารถ นำมาประยุกต์ ใช้กับ ผลงาน ของ ตนเอง  

Website : http://www.cgplusmag.com

Comments