ก-ฆ              -ฌ

            -ด
             ต-ผ
             ฝ-ล              ว-ฮ