Ni kan förvänta er av oss i personalgruppen att vi:
 • visar hjälpsamhet, vänlighet och lyhördhet samt att vi skapar en god arbetsmiljö.
 • är engagerade och och organiserar undervisningen så att alla barn och elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
 • uppmärksammar och lyfter fram det positiva hos alla barn och elever.
 • arbetar för en god dialog mellan hem och skola.
 • följer uppsatta regler.
Vi förväntar oss av Dig som barn eller elev att du:
 • visar kamratskap, hjälpsamhet och vänlighet.
 • alltid gör ditt bästa för att nå uppställda mål och hjälper till att skapa arbetsro.
 • följer uppsatta regler.
Vi förväntar oss av Dig som förälder att du:
 • stödjer skolans arbete med grundläggande värderingar.
 • aktivt stödjer ditt barns lärande och utveckling.
 • aktivt stöttar våra regler.