På Tyresö Montessoriskola

-  visar vi hänsyn, respekterar och är rädda om varandra.
-  är vi rädda om vår miljö inne och ute.
-  passar vi tider.
-  använder vi ett vårdat språk.
-  städar vi efter oss.
-  skrattar vi med varandra.
-  rapporterar vi varje misstanke om mobbing till Trygghetsteamet som består av Lena , Anna, Minoo, Sandra och Titti.
-  går vi inomhus och springer utomhus.
-  lyssnar vi och är tysta när någon talar.
-  respekterar vi skogränsen.
-  lämnar vi leksaker, godis och tuggummi hemma.
-  lämnar vi mobilerna till mobildagis under hela skoldagen
-  tar vi av oss mössa/keps/luva inomhus
-  sköter vi inbjudningar till privata fester hemifrån
Åtgärder om reglerna inte följs
1.              Direkt tillsägelse av den som ser händelsen
2.              Allvarssamtal med läraren
3.              Läraren kontaktar föräldrarna
4.              Samtal med lärare, barn och föräldrar samt eventuellt rektor
5.              Elevvårdskonferens med föräldrar, rektor eller den rektor utser, lärare och
            ev skolpsykolog, skolsköterska, speciallärare
6.              Om inte ett samarbete mellan hem och skola kommer till stånd och föräldern tydligt brister i sitt föräldraansvar är skolan skyldig att kontakta socialtjänsten