Russel Todd
FritidsledareAli Osman
Fritidsledare
(tjänstledig)

Marie Löwing
Barnskötare


Daniel Falk
Fritidsledare
 Fabian Mattsson          
fritidsledareMarie Reinfeldt
Fritidsledare