Tyresö Montessoriskola är en fristående skola med förskola, skola till och med åk 6 samt fritidshem. 

Skolan startade ht-94 som Tyresö kommuns första fristående skola med 30 barn och har nu ca 105 barn (F-6). 

Förskolan har 50 barn i åldrarna 1-5 år. Skolan ligger centralt i Tyresö med närhet till både natur, kultur och kommunikationer

 

Vi arbetar med Montessoripedagogiken som grund där barnen med ökad mognad får ta större ansvar för sitt lärande. Alla vuxna är goda förebilder och inspiratörer.

 

Barnen är i centrum och vi arbetar för att de skall behålla sin medfödda nyfikenhet.

De har stora möjligheter att själva välja ämnen, arbetsuppgifter och att ansvara för slutförandet.

Att kunna själv och känna att man lyckas ökar arbetsglädjen.