"Hjälp mig att hjälpa mig själv" var Maria Montessoris tanke som grundar sig på att ingen kan lära någon annan något. Barnen kan behöva hjälp att lära sig, men måste själv klara inlärningen.


I vår förskoleklass arbetar vi för att bygga en bro mellan förskolans och skolans världar där vi kombinerar bådas arbetssätt och metodik och vi börjar med engelska redan här.


Vi har en heldagsomsorg vilket innebär att barn och föräldrar träffar samma pedagoger dagligen.

 

I förskoleklassen arbetar vi för att stärka barnens självkänsla så att de känner tillit och trygghet. Barnen har möjlighet att välja med vem och var de vill arbeta. Sång och musik, teater och rörelse har stor plats hos oss. Vi är ofta ute i naturen och gör utflykter där barnen har stort inflytande över utflyktsmålet.

 

Barnen får lära sig att ta ansvar för sig själva och sin miljö. Vi har ett stort utbud av material för att väcka barnens intresse inom olika pedagogiska områden. Allt material är könsneutralt och självrättande.