Förskolan är indelad i två avdelningar: 

Månen för barn 1 - 3 år och Stjärnan 3- 5år.


"Hjälp mig att hjälpa mig själv" var Maria Montessoris tanke som grundar sig på att ingen kan lära någon annan något. Barnen kan behöva hjälp att lära sig, men måste själva klara inlärningen.

 

På vår förskola arbetar vi för att stärka barnens självkänsla så att de känner tillit och trygghet. Barnen har möjlighet att välja med vem och var de vill arbeta. Vi har åldersblandade grupper för att de äldre barnen ska inspirera de yngre. Sång och musik, teater och rörelse har stor plats hos oss. Vi är ofta ute i naturen och gör utflykter i närområdet.

 

Barnen får lära sig att ta ansvar för sig själva och sin miljö. Miljön är anpassad efter barnens ålder och behov av rörelse. Vi har ett stort utbud av material för att väcka barnens intresse inom olika områden. Allt material är könsneutralt och självrättande.