Vi startar varje termin med ett utvecklingssamtal där vi tillsammans med föräldrar och elever utvärderar föregående termin och lägger upp målen för kommande termin.

 

Höstterminen börjar med en tredagars lägerskola med övernattning där alla elever hjälps åt att planera, handla och tillaga mat på stormkök. Detta gör vi för att främja gruppgemenskapen och få en chans att leva friluftsliv.

 

Vi satsar på matematik, NO och utvecklandet av skrivandet. 

 

Alla elever på mellanstadiet har en egen elevdator. "Genom nyfikenhet och arbetsglädje lär vi oss ta ansvar för oss själva och vår värld"