Pora VietNam

9-3-2016 9-53-16 AM.gif

9-3-2016 10-11-59 AM

Kính gửi : Quý Khách hàng!

     Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

    Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp...

    Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng các thiết bị của hãng Pora.

Hãng Pora-Pora vietnam-Thiết bị điều khiển lực căng-Thiết bị điều khiển lực- Bộ điều khiển lực căng - Bộ điều khiển lực Pora-Thiết bị đo lực Pora-Bộ ly hợp Pora - Pora vietnam - Chuyên cung cấp các bộ điều khiển lực căng, bộ ly hợp, cảm biến lực, etc Pora - Đai lý phân phối bộ điều khiển lực, Cảm biến lực, etc, bộ ly hợp Pora-Hãng Pora-Pora vietnam

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:
Mr.Thân: 0911 175 069
sale06@tmpvietnam.com

Tnsion controllerSensor Hãng sản xuất
PMTC-805A PR-WPD typePMTC-805A Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-WPD-AMP5PRE-SW typePRE-SW Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-450PPR-OPS typePR-OPS Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-450PR-PMI typePR-PMI Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-550PPRE-SWL typePRE-SWL Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-550PR-AW780/1080LsPR-AW780/1080Ls  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-SV101N, PR-SV101LNPR-SMI typePR-SMI Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-102UEPR-OPS2 typePR-OPS2 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-102LPR-SM typePR-SM type Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-250PR-AWPR-AW Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-150PR-LSC-21PR-LSC-21 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-102LIFTPR-OPD typePR-OPD Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-106APR-E50WPR-E50W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-100PR-DU50WPR-DU50W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-150LPR-L16WPR-L16W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-102BPR-S30WPR-S30W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-200PR-DL2WPR-DL2W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DPA-100LPR-E30WPR-E30W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-SV102NPR-DU30WPR-DU30W Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PTC-303DPR-B20NPR-B20N Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2200 Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2100ABDetector Detector  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PTCB-02-IPR-LS typePR-LS Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-3100PR-ELS typePR-ELS Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2200RCPRTL-TP typePRTL-TP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-4000CPR-CPMPR-CPM Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PTC-303D-IPR-MK-300AEPR-MK-300AE Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2000R Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2100RServo-hydraulic unit Servo-hydraulic unit  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-3000PR-SV-N20-IPR-SV-N20-I Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-3100PPR-SV-501FHPR-SV-501FH Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-4100PR-SV-50G, PR-SV-80GPR-SV-50G, PR-SV-80G Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2000PR-SV-201F-CPR-SV-201F-C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-2100PR-SV1-550FHPR-SV1-550FH Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PTCB-02PR-SV-201F-M, PR-SV-213F-CPR-SV-201F-M, PR-SV-213F-C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-3000PPR-SV-S301FHPR-SV-S301FH Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-4000PR-SV-S201FHPR-SV-S201FH Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-DTC-4000CP Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
Tension indicator Guide & CylinderGuide & Cylinder Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PT-LM107DPR-HED-30PR-HED-30 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PT-104LPR-HED-25PR-HED-25 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PT-LM106DPR-MCD,HCD typePR-MCD,HCD Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
Tension detector PR-BM TypePR-BM  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-LX-100TDPR-MED typePR-MED  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PR-LX-030TD, 050TDPR-LC typePR-LC Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-50APR-HC typePR-HC Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-100APR-UM typePR-UM Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-200APR-HES typePR-HES  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-500CPR-MCD TypePR-MCD  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-1000CPR-BS typePR-BS Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTP-2TPR-BS typePR-BS Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTP-3TPR-MCD-C23 typePR-MCD-C23  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTP-5T Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-100PAETCETC Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-200PAPR-LD-600PR-LD-600 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-2000DPR-LD-750PR-LD-750 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-50ABPR-LD-900PR-LD-900 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-100ABPR-LD-1050PR-LD-1050 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-3000EPR-SA-100PR-SA-100 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRTL-5000E AW630L-IR-P AW630L-IR-P Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
 AW630L-IR-DAW630L-IR-D Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
 AW630L-IR-CAW630L-IR-C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
Power Brake AW630L-IR-IAW630L-IR-I Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-1WI₂AW780L-IR-PAW780L-IR-P Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-2WI₂AW780L-IR-DAW780L-IR-D Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-6WI₂AW780L-IR-C AW780L-IR-C  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10WI₂ AW780L-IR-I AW780L-IR-I Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-20WI₂ AW930L-IR-P AW930L-IR-P Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-45WI₂ AW930L-IR-D AW930L-IR-D Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-65WI₂AW930L-IR-C AW930L-IR-C  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5Y₃FAW930L-IR-I AW930L-IR-I  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10Y₃FAW1080L-IR-PAW1080L-IR-P Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-20Y₃FAW1080L-IR-D AW1080L-IR-D Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam 
PRB-20Y₃FAW1080L-IR-C AW1080L-IR-C  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-65Y₃FAW1080L-IR-IAW1080L-IR-I Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5HI₁PRHL-2HPPRHL-2HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10HI₁PRHL-3HPPRHL-3HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-2.5W₃PRHL-5HPPRHL-5HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5W₃PRHL-7.5HPPRHL-7.5HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10W₃PRHL-10HPPRHL-10HP Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-20W₃PRPS-700~1500LPRPS-700~1500L Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-40W₃PRTF-120PRTF-120 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-65W₃PNRB-150PNRB-150 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5YS₃PNRB-220PNRB-220 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10YS₃PNRB-370PNRB-370 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-20YS₃PNRB-550PNRB-550 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-40YS₃PNRB-750PNRB-750 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-0.3 YN-24PRPS-02PRPS-02 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-0.6 YN-24PRCC-08K-50KPRCC-08K-50K Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-1.2 YN-24PRDH-050PRDH-050 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-2.5 YH-24PRDH-075PRDH-075 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5 YH-24PRDH-100PRDH-100 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-Y4PRDH-150PRDH-150 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-5Y₃FPRDH-200PRDH-200 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-10Y₃FPRDH-300PRDH-300 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-20Y₃FPRDH-400PRDH-400 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-40Y₃F Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRB-65Y₃F Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
Power culth  Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-0.2 ANPRC-2.5C₃PRC-2.5C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-0.5 ANPRC-5C₃PRC-5C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-200APRC-10C₃PRC-10C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-400APRC-20C₃PRC-20C  Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-1.2A₃PRC-40C₃PRC-40C Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-2.5A₃PRC-0.06A4PRC-0.06A4 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-5A₃PRC-0.3A4PRC-0.3A4 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-10A₃PRC-0.6A4PRC-0.6A4 Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-20A₃PRC-65A₃PRC-65A Pora - Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam
PRC-40A₃ Pora VietNam - Đại lý Pora VietNam

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: AT2E – Mark-10 – Matsui – Taiyo – Bircher – Wise Control – Brooks Instrument – Nireco –– Redlion – Anritsu – Elettrotek Kable - Novotechnik - AS Scholer + Bolte GmbH – Presto – FSG – Koehler Instrument – Mehrer – Minimax –Pefufer – Masibus – Presto– Koehler – United Electric (UE) – Bihl + Wiedemann  Yokogawa  Sauter  Sensorex  Matsusima  ……..