MTS Sensor VietNam

mts-vietnam-gt-position-sensor
mts-vietnam-fmh-position-sensor
mts-vietnam-cs-cm-h2
mts-vietnam-mh-position-sensor
mts-vietnam-rd4-position-sensor
mts-vietnam-rp-rh-position-sensor

 

Kính gửi : Quý Khách hàng!

Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp….

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:
Mr.Thân: 0911 175 069
sale06@tmpvietnam.com

MTS sensor Vietnam
MTS-0785 RHM0450MR041A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8130RHM3600M0531P101Z10Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4210 GHS0900MR102DE5Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0228RHM0500MD701S1B1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2474 D63Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3669 DPJ1500MD401V01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3331EPS175MD601A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4931 GHM0310MD601AOCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3648 LDMS0D600M06502A0,M18*1.55Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9988RFM3500MD701S3G3105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5745 GHS1500MRB12R01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3072 LPRCVU01201Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10617RPT0250MD601A11Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3102RHS0300UD701S2B1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4261RHM0220MP081S1B61000Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4238 RHM0200MP051A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9821DPJ0425MD401V01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0710 400802Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3198RHM0580MP151S1G1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3194MTS-3191Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4822RHM830MP151S3B6105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7970RHM1400MP051S1G6101Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4889 RPS0600MR011A01DC24VCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3392 RPS0900MD601A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0301D7050P0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9052 GHM0790MR101A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-1452RHM0450MP051S1G5100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5446RHM1000MP021S1G6100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3052 TTSRRM0100RCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8217 ST933 176-100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2062RHM0590MP071S1G6100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10361RHM1030MD601A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10555ERM1250M0601A0ECảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0661RHS0550MD701S1B1102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5862RHM0315MP531P102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2667RHS1755MN021S3B6105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6412 EPS0550MD601A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0734RHM0360D701S1G4100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9130RHM6350MD531P101Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0476 RHM1350MP021S1G4100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5633 GHS0125UR052A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4202RHM0065MP151SIG6100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5102RHM1100MD701S1B4100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8648 530112(K34)4*2*0.25mm2Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10708RHM0130MP101SIG8100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2389RPS2500MD631P102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5414 401768-401016mm40Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0589 ERS0180UD601V0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6264 EPM0400MD601AOCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0016RHM3100MD631P102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4206RHM0140MP101S1B1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7593TRLP46A320-00063Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6136 LHAT007M02002R2Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10762 HCT5000 ISCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8295RHM04000MD531P102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10713RTHM0250MD701S1G1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3083M3-4T3R1024WCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9493 403518Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4969RHM0240MP101S1B1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10623RHM6500P031S1G3100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5524 RHM1170MR051A02Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2579 GHM0450MD601A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8633RHM470MP151S3B6105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8190RHM1235MD631P102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9328GH-H-0380M-D60-1-AOCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4812RHM1860MP151S3B6105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3724RHM0180MP501SB6107Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7637RPS-3300MM-B70-1-S1G8100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7962 GHM0380MD601A2Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4850 GHM0500MRR41R01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4133 LHMD602M0330 VO-D6100POCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6040 RHM0100MR100A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9004 D7075P0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-1669LHMDOYYM0350A0+201542Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9103DP080P07Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-1158RPK2750MD701S2G2100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2218RHM1585MD70S2B2100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5386RHM0200MD621C101311250KB/VSCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6000RHM0400MP061S1B8100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10584RPM2200MD521P102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-1557RHM0700MP151S1G6100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5796 RHM0320MD601A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6710EPV0150UD601V0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8946EP00250MD34A01+252182+370675+Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6488 FTA250(0.1)Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9881 RHM 0800MP20AS3B6105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4746RHM1600MP151S3B6105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2844RHM0600MP101S3B6105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2778 GHM090MD601VOCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8024 EPS0380MD601A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6311RHM0950MP051S1G5100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7958 RHM1570MR051A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6184 GBF0510MU051AOCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2471RHS0285MP041S1B1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5875RHM4050MR02A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10232RHM0620MD601V01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-28120RHM0760MP101S1G3100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9584 RHM0530MD601A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0050RHM0075MP021S2G6100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3318RHM0090MP101S1G8100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-1061 RHM0940MR021A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7796 D7-025-P0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5227 ERM0200MD601A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7785RHM0300MP101C101221Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2603RHM0500MP051S1B4100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0899 TTSRRM1200RCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7838RHS0400MD531P102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7858RAM0100MNO11C105221Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5438RHM0200MP021S1G5100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2935 MGA MB1N11B6M09170SCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-1436LHMD1YYM1400S2B2100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0705 RHM0050MRG01A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6477 ERM0350MD601A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4707 EB342-10Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9439 RHM0100MF031V01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7510 252173-D63Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7946RHM0110MP031S1B1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5176RTHM0100MD701S1G1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2192RHM1300MP101S2G3100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2847RHM515MP101S3B6105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8584RHM1250M1S1G8100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6193RHM0290ME021S2G6102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0552 RHM1200MR021A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9247RHM0100MP301S1B8100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5083 RHM1960MP201S1G400Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-7929 GHM0705MR021A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2564RHM1180MP051S1G61002526Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8256RP-S-1250M-0531-P102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5440RHM0350MP021S1G3100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6512RHM1900MD701S1G2100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6354RPS1100MP011S1G4100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10121RHM0130MP031S1G8100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5737 GPM0300MR011A2Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6386 D60017P0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5323RHM0750MD701S2B2100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5221RHM0760MP101S1G1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5456LHMR002M02001A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8987RHM0620MP071S1B6100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5065 RPS500MD601A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3319RHM3200MP101S1G2100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9837RHM0050MD701S2G1102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0878LHMRR40M09002R0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5611 RPS1300MD601A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10688RHM1480MP101S2G6100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-9565 RPS0320MR021R01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10926 GPS1700MD601A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2526RHM1180MP051S1G6100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3234 RHM0630MR101A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3317RHM1100MP101S1G8100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-6325RHM0400MP151S3B6105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8181 DF200DFMCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2065MRA2A1B17J1M03600SCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4990RPS0100MD631P103Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-1142RHS0400MP101S3B6105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2614LDSBRD610M10502A0L1Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0753 LHNR002M01001AOCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2992RPM1500MDD701S2G3105Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8715RD4SR6B0160MP011S1B1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8459 GPS1000MR021A01Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3405RHM0250MD701S1G11000067Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3192 D3218mm d13.5mm7.9mmCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3425 GBD0800MD601A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-1255RPS0950MD701S1G6100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-1003 GHM0150MR051A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-8894RHM2500MP05AS2G1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-0972 GHS0500MD601R0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3594 GBF0050MD601A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3802RD4MD1S0150MD53P102Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5761RPV4750ME031S1G4100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3075 ERM0100MD0601V0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-5430RHM0415MP051S1B5100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-2939RHM0050MD701S2G1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-10369 RHM0225MP021S1G1100D80Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-3342EPS650MD601A0Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-4867 LHMD6M17002AOCảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam
MTS-1708RFM3550MP201S1B1100Cảm Biến vị trí MTS_MTS Sensor Vietnam_Đại lý MTS VietNam

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: AT2E – Mark-10 – Matsui – Taiyo – Bircher – Wise Control – Brooks Instrument – Nireco –– Redlion – Anritsu – Elettrotek Kable – Novotechnik – AS Scholer + Bolte GmbH – Presto – FSG – Koehler Instrument – Mehrer – Minimax –Pefufer – Masibus – Presto– Koehler – United Electric (UE) – Bihl + Wiedemann  Yokogawa  Sauter  Sensorex  Matsusima  ……..