Matsui VietNam


Kính gửi : Quý Khách hàng ! 
Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.
Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp...
Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng các thiết bị của hãng Matsui.

Hãng sản xuất Code
Matsui Vietnam PAXU-3050S400-S
Matsui Vietnam MZC-00660H60
Matsui Vietnam 23522
Matsui Vietnam FR51HV2E
Matsui Vietnam Code:18931,SCP-201L
Matsui Vietnam Code: 00908,8PF-A
Matsui Vietnam PN:E28H-05-002
Matsui Vietnam MXF561-580x2
Matsui Vietnam MXF-16SP-G4,E28H2F005
Matsui Vietnam MXF245-200
Matsui Vietnam TA-95L
Matsui Vietnam GMCH -25 A
Matsui Vietnam MGH180X-M
Matsui Vietnam GFP-18-240-S60W
Matsui Vietnam MGC-10W
Matsui Vietnam MVH-3
Matsui Vietnam JCT-102SS-J
Matsui Vietnam GMCL-25A
Matsui Vietnam GMCL-55T
Matsui Vietnam PO-50J/ PO-50
Matsui Vietnam SMGL-200J-0P
Matsui Vietnam castel 1132/06
Matsui Vietnam MJ3-25J
Matsui Vietnam MJ3-50J
Matsui Vietnam MJ3-300A
Matsui Vietnam SMGL-050A
Matsui Vietnam MJ3-25A
Matsui Vietnam GMCH-25A
Matsui Mfg - Toplas- Eng Vietnam Humidity Transducer
Correct: TE50BS75V515X10P3-EMI-5M
(Model: TE50BS75515X10P3-EMI-5M
S/N: 05080822)
Matsui Mfg - Toplas- Eng Vietnam Control Panel
Model: MGC-55A (MGC55A)
200V 50Hz 3P
Matsui  Vietnam MJ3-25A
200V, 3P, 50Hz
Including the following:
- Suction Nozzle, f38,
- Signal wire, 5m
- JC-3 & MVH-3
- PVC & GL hose, 20m each
- Dust collecting cyclone
Matsui  Vietnam MJ3-50A
200V, 3P, 50Hz
Including the following:
- Suction Nozzle, f38,
- Signal wire, 5m
- JC-3 & MVH-3
- PVC & GL hose, 20m each
- Dust collecting cyclone
Matsui Vietnam   Item: Dehumidifying Dryer
  Model: MJ3-300A
  Include:     
Dust collecting cyclone
JC-18
MVH-18
PVC hose, 20m
GL hose, 20m
fi50 suction nozzle
Matsui Vietnam Code: JCT-102SS-J 
Includes JC-6 x 2 sets
Excludes level switch, alarm light
and buzzer
Weight: 63 kg
Matsui Vietnam SMGL-050A
Correct:  SMGL-50A
SMGL-50A
200V, 50Hz, 3P
Includes KKB-38 and Ø38 suction nozzle
Weight: 50 kg
Dimension: 53x39x93 cm
Matsui Vietnam Item : Mechanical Seal for MCH-55-J/MCH-55-J-OP
Model: 20685
Matsui Vietnam Item: Honeycomb For APD-80N ( S/No: 00045, Feb 2001 )
Weight: 15 kg / pcs
Matsui Vietnam Water Tank For GMCL-25A
Matsui Vietnam Water Tank For GMCL-55A
Matsui Vietnam MVH-3 with E2K sensor attached
φ38
Matsui Vietnam Drying Filter For 
MJ3-25, MXF-16SP-G1
Matsui Vietnam Conveying Filter For 
MJ3-25, MXF-16SP-G1
Matsui Vietnam Drying Filter For 
MJ3-75, NO847-BS250
Matsui Vietnam Conveying Filter For 
MJ3-75, MXF-16SP-G1
Matsui Vietnam CMCL-88A
Correct: GMCL-88A
Matsui Vietnam Model:  GMCH-25A
Description : Standard set, No hose included, 200V, 50Hz, 3P
Weight: 50 kg / pcs
Matsui Vietnam MJ3-25A
200V, 3P, 50Hz
Including the following:
- Suction Nozzle, f38,
- Signal wire, 5m
  - JC-3 & MVH-3
- PVC & GL hose, 20m each
- Dust collecting cyclone
 
Matsui Vietnam MJ3-50A
200V, 3P, 50Hz
Including the following:
- Suction Nozzle, f38,
- Signal wire, 5m
Matsui Vietnam - JC-3 & MVH-3
- PVC & GL hose, 20m each
- Dust collecting cyclone
 
  Item: Dehumidifying Dryer
Matsui Vietnam   Model: MJ3-300A
  Include:     
Dust collecting cyclone
Matsui Vietnam JC-18
MVH-18
PVC hose, 20m
GL hose, 20m
fi50 suction nozzle
 
Matsui Vietnam Code: JCT-102SS-J 
Includes JC-6 x 2 sets
Excludes level switch, alarm light
and buzzer
Weight: 63 kg
 
Matsui Vietnam SMGL-050A
Correct:  SMGL-50A
SMGL-50A
200V, 50Hz, 3P
Includes KKB-38 and Ø38 suction nozzle
Weight: 50 kg
Dimension: 53x39x93 cm
 
Matsui Vietnam Code: MJ3-25A
200V, 3P, 50Hz
Including the following: Suction Nozzle, f38, Signal wire, 5m JC-3 & MVH-3PVC & GL hose, 20m each
Dust collecting cyclone
Weight: 223 kg
 
Matsui Vietnam Item : Mechanical Seal for MCH-55-J/MCH-55-J-OP
Model: 20685
 
Matsui Vietnam Item: Honeycomb For APD-80N ( S/No: 00045, Feb 2001 )
Weight: 15 kg / pcs
 
Matsui Vietnam Water Tank For GMCL-25A
Matsui Vietnam  
Water Tank For GMCL-55A
 
Matsui Vietnam MVH-3 with E2K sensor attached
φ38
 
Matsui Vietnam Drying Filter For 
MJ3-25, MXF-16SP-G1
 
Matsui Vietnam Conveying Filter For 
MJ3-25, MXF-16SP-G1
 
Matsui Vietnam Drying Filter For 
MJ3-75, NO847-BS250
 
Matsui Vietnam Conveying Filter For 
MJ3-75, MXF-16SP-G1
 
Matsui Vietnam CMCL-88A
Correct: GMCL-88A
 
Matsui Vietnam Model:  GMCH-25A
Description : Standard set, No hose included, 200V, 50Hz, 3P
Weight: 50 kg / pcs