Masibus VietNam‎ > ‎

408 Modul hiển thị số Masibus - Masibus Vietnam - Đại lý Masibus VietNam

9-10-2016-9-47-40-pm405-4in-right-1-18204 - 4 channel ê.gif

Kính gửi : Quý Khách hàng!

     Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

    Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp...

    Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng các thiết bị của hãng Masibus.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:
Mr.Thân: 0911 175 069
sale06@tmpvietnam.com

MANUFACTURERNameModel
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCONTROLLER-1 5040
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCONTROLLER-15040-AM 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamFLOW INDICATOR-1 1006H
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamFLOW INDICATOR-1 1008S 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamBAR GRAPH 40005E-SC 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamBAR GRAPH-1 40005E-DC 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamLD INDICATOR 409-4IN 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCLOCK-1 DDU-24
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCLOCK-1 DDU-44
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCLOCK-1 MC-2
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCALIBRATOR-1 LC12 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCALIBRATOR-1 LC11 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCALIBRATOR-1TC12
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCALIBRATOR-1RC12 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCALIBRATOR-1RS12
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamMINT-1MINT-AO 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamMINT-1MINT-AI 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamMINT-1MINT-DI
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamMINT-1MINT-DO 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamMINT-1MINT-AIAO-MS 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamMINT-1MINT-DIDO-MS 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamMINT-1MINT CP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER-1  8204
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER-18208-IP
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER-18208-XP
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER8208
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX-08
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX-24 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX-08-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER 85XX-16 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX-16-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX-24-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX-08-E
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX-16-E
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX-24-E
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX+(08) 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX+(16) 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX+(24) 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX+(08)-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX+(16)-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX+(24)-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX+(08)-CE
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX+(16)-CE
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSCANNER85XX+(24)-CE
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamDATALOGGER 8040
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamUSB-CONV-1 mUSB232 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamUSB-CONV-1 mUSB485 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamMODBUS-PROFIBUS DP MSC-PS-MS
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINTERFACE CARDS-1 MAS-AI-U-08-D
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamUSB COM Cable TT7SCC 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINTERFACE CARDS-1 MAS-DI-16-DC-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINTERFACE CARDS-1 MAS-DI-16-AC-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINTERFACE CARDS-1MAS-DO-RL-08-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINTERFACE CARDS-1MAS-RS-RL-XX-D
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINTERFACE CARDS-1MAS-AI-08-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINTERFACE CARDS-1MAS-DX-08-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINTERFACE CARDS-1MAS-AO-08-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCONTROLLERLC5296H
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCONTROLLERLC524D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCONTROLLERLC5296-XP-AT
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCONTROLLERLC5296-AT  
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamCONTROLLERLC5248E-AT
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINDICATORLI4248 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINDICATOR5296-XP-I
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINDICATOR409
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINDICATOR5296-DC 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINDICATORLPI-1-LCD-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINDICATOR408M 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINDICATORLPI-1-LED-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINDICATORLPI-1-LCD-W
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINDICATORLPI-1-LED-W
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINDICATORLPI-1-XP-LCD
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamINDICATORLPI-1-XP-LED
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamTEMP TRANSUT-94 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam
TT7S00-HR 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam
TT7S10
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam
TT7S10-H
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam
TT7S11
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamUSB COM Cable TT7SCC 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamELEC TRANS-1 ET7S10 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamELEC TRANS ET7S22 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamHUM TRANS HT7S00 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam
HT7S10 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam
HT7S11 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamISOLATORS9000U-SOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamISOLATORS9000U-M-SOP
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamISOLATORS
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamISOLATORS9000U-DOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamISOLATORS9000U-M-DOP
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamISOLATORS9000C-DOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamISOLATORS9000U-TOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamISOLATORS9000U-FOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamISOLATORS9000C-SOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVIBRATION SENSOR VS101.51-6D-2
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVIBRATION SENSOR VS125.01-VR21-2
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSENSOR CABLE CBL-SSN-05-A-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSENSOR CABLE CBL-SSC-05-A-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSENSOR CABLE CBL-SSN-10-A-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSENSOR CABLE CBL-SSC-10-A-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSENSOR CABLE CBL-SSN-05-L-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSENSOR CABLE CBL-SSC-05-L-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSENSOR CABLE CBL-SSN-10-L-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamSENSOR CABLE CBL-SSC-10-L-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVIBRATION TRANSMITTERVT7S10 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVIBRATION TRANSMITTERVT7S12E-SC
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVIBRATION TRANSMITTERVT7S12E-DC
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVIBRATION SWITCH VSW 150 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVIBRATION SWITCH VSW160
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamRPM MONITOR 409S-RPM 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamPROXIMITY SENSORE2A-M12KS04-WP-B1 2M
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVIBRATION MONITOR VMS-4S 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamPORTABLE VM METER VM 908 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamAC TRANSDUCERDV                       
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamAC TRANSDUCERDA 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamAC TRANSDUCERDW-20
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamAC TRANSDUCERDVA-20
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamAC TRANSDUCERDR-20
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamAC TRANSDUCER DW-30
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamAC TRANSDUCERDVA-30
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamAC TRANSDUCERDR-30
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamAC TRANSDUCERDPF 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamAC TRANSDUCERDH         
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamENERGY METER / MFT 2160-A
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamENERGY METER / MFT MFT 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamUSB-CONV-1mUSB485 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVAF INDICATOR-1 2310-1P 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVAF INDICATOR-22310-3P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVAF INDICATOR-32330-1P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamVAF INDICATOR-42330-3P 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamGPS Master Clock MC-1-U
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamGPS Master Clock MC-1-M
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamGPS Master Clock MC-1-DE
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamGPS Master Clock MC-1-DH
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamLighting Arrestorm-LA-01
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamDisplay Unit DDU-TM 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamDisplay Unit DDU-HZ
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamDisplay Unit DDU-DT
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamDisplay Unit DDU-TD
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamDisplay Unit DDU-DY 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamDisplay Unit DDU-CL
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamTime Distribution RackTDR-4
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNamTime Signal RepeaterTSR-4

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: AT2E – Mark-10 – Matsui – Taiyo – Bircher – Wise Control – Brooks Instrument – Nireco –– Redlion – Anritsu – Elettrotek Kable - Novotechnik - AS Scholer + Bolte GmbH – Presto – FSG – Koehler Instrument – Mehrer – Minimax –Pefufer – Masibus – Presto– Koehler – United Electric (UE) – Bihl + Wiedemann  Yokogawa  Sauter  Sensorex  Matsusima  ……..

Comments