Masibus VietNam


Kính gửi : Quý Khách hàng!

     Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) chúng tôi là nhà phân phối và thực hiện  các dịch vụ về thiết bị Tự Động Hóa: Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors... motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp, Ấn Độ,….

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:

Mr.Thân: 0911 175 069 _ 0984 538 750
Email: sale06@tmpvietnam.com

Skype: vanthanpham

Zalo: 0984 538 750


NameModel
CONTROLLER-1 5040
CONTROLLER-15040-AM 
FLOW INDICATOR-1 1006H
FLOW INDICATOR-1 1008S 
BAR GRAPH 40005E-SC 
BAR GRAPH-1 40005E-DC 
LD INDICATOR 409-4IN 
CLOCK-1 DDU-24
CLOCK-1 DDU-44
CLOCK-1 MC-2
CALIBRATOR-1 LC12 
CALIBRATOR-1 LC11 
CALIBRATOR-1TC12
CALIBRATOR-1RC12 
CALIBRATOR-1RS12
MINT-1MINT-AO 
MINT-1MINT-AI 
MINT-1MINT-DI
MINT-1MINT-DO 
MINT-1MINT-AIAO-MS 
MINT-1MINT-DIDO-MS 
MINT-1MINT CP 
SCANNER-1  8204
SCANNER-18208-IP
SCANNER-18208-XP
SCANNER8208
SCANNER85XX-08
SCANNER85XX-24 
SCANNER85XX-08-P
SCANNER 85XX-16 

MANUFACTURER Name Model
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CONTROLLER-1  5040
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CONTROLLER-1 5040-AM 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam FLOW INDICATOR-1  1006H
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam FLOW INDICATOR-1  1008S 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam BAR GRAPH  40005E-SC 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam BAR GRAPH-1  40005E-DC 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam LD INDICATOR  409-4IN 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CLOCK-1  DDU-24
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CLOCK-1  DDU-44
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CLOCK-1  MC-2
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CALIBRATOR-1  LC12 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CALIBRATOR-1  LC11 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CALIBRATOR-1 TC12
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CALIBRATOR-1 RC12 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CALIBRATOR-1 RS12
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam MINT-1 MINT-AO 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam MINT-1 MINT-AI 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam MINT-1 MINT-DI
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam MINT-1 MINT-DO 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam MINT-1 MINT-AIAO-MS 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam MINT-1 MINT-DIDO-MS 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam MINT-1 MINT CP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER-1   8204
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER-1 8208-IP
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER-1 8208-XP
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 8208
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX-08
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX-24 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX-08-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER  85XX-16 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX-16-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX-24-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX-08-E
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX-16-E
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX-24-E
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX+(08) 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX+(16) 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX+(24) 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX+(08)-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX+(16)-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX+(24)-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX+(08)-CE
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX+(16)-CE
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SCANNER 85XX+(24)-CE
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam DATALOGGER  8040
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam USB-CONV-1  mUSB232 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam USB-CONV-1  mUSB485 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam MODBUS-PROFIBUS DP  MSC-PS-MS
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INTERFACE CARDS-1  MAS-AI-U-08-D
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam USB COM Cable  TT7SCC 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INTERFACE CARDS-1  MAS-DI-16-DC-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INTERFACE CARDS-1  MAS-DI-16-AC-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INTERFACE CARDS-1 MAS-DO-RL-08-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INTERFACE CARDS-1 MAS-RS-RL-XX-D
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INTERFACE CARDS-1 MAS-AI-08-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INTERFACE CARDS-1 MAS-DX-08-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INTERFACE CARDS-1 MAS-AO-08-D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CONTROLLER LC5296H
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CONTROLLER LC524D 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CONTROLLER LC5296-XP-AT
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CONTROLLER LC5296-AT  
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam CONTROLLER LC5248E-AT
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INDICATOR LI4248 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INDICATOR 5296-XP-I
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INDICATOR 409
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INDICATOR 5296-DC 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INDICATOR LPI-1-LCD-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INDICATOR 408M 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INDICATOR LPI-1-LED-P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INDICATOR LPI-1-LCD-W
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INDICATOR LPI-1-LED-W
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INDICATOR LPI-1-XP-LCD
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam INDICATOR LPI-1-XP-LED
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam TEMP TRANS UT-94 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam   TT7S00-HR 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam   TT7S10
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam   TT7S10-H
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam   TT7S11
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam USB COM Cable  TT7SCC 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ELEC TRANS-1  ET7S10 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ELEC TRANS  ET7S22 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam HUM TRANS  HT7S00 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam   HT7S10 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam   HT7S11 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ISOLATORS 9000U-SOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ISOLATORS 9000U-M-SOP
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ISOLATORS  
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ISOLATORS 9000U-DOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ISOLATORS 9000U-M-DOP
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ISOLATORS 9000C-DOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ISOLATORS 9000U-TOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ISOLATORS 9000U-FOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ISOLATORS 9000C-SOP 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VIBRATION SENSOR  VS101.51-6D-2
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VIBRATION SENSOR  VS125.01-VR21-2
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SENSOR CABLE  CBL-SSN-05-A-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SENSOR CABLE  CBL-SSC-05-A-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SENSOR CABLE  CBL-SSN-10-A-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SENSOR CABLE  CBL-SSC-10-A-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SENSOR CABLE  CBL-SSN-05-L-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SENSOR CABLE  CBL-SSC-05-L-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SENSOR CABLE  CBL-SSN-10-L-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam SENSOR CABLE  CBL-SSC-10-L-Y
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VIBRATION TRANSMITTER VT7S10 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VIBRATION TRANSMITTER VT7S12E-SC
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VIBRATION TRANSMITTER VT7S12E-DC
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VIBRATION SWITCH  VSW 150 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VIBRATION SWITCH  VSW160
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam RPM MONITOR  409S-RPM 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam PROXIMITY SENSOR E2A-M12KS04-WP-B1 2M
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VIBRATION MONITOR  VMS-4S 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam PORTABLE VM METER  VM 908 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam AC TRANSDUCER DV                       
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam AC TRANSDUCER DA 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam AC TRANSDUCER DW-20
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam AC TRANSDUCER DVA-20
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam AC TRANSDUCER DR-20
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam AC TRANSDUCER  DW-30
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam AC TRANSDUCER DVA-30
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam AC TRANSDUCER DR-30
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam AC TRANSDUCER DPF 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam AC TRANSDUCER DH         
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ENERGY METER / MFT  2160-A
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam ENERGY METER / MFT  MFT 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam USB-CONV-1 mUSB485 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VAF INDICATOR-1  2310-1P 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VAF INDICATOR-2 2310-3P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VAF INDICATOR-3 2330-1P
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam VAF INDICATOR-4 2330-3P 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam GPS Master Clock  MC-1-U
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam GPS Master Clock  MC-1-M
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam GPS Master Clock  MC-1-DE
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam GPS Master Clock  MC-1-DH
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam Lighting Arrestor m-LA-01
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam Display Unit  DDU-TM 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam Display Unit  DDU-HZ
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam Display Unit  DDU-DT
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam Display Unit  DDU-TD
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam Display Unit  DDU-DY 
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam Display Unit  DDU-CL
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam Time Distribution Rack TDR-4
Masibus VietNam, Đại lý Masibus VietNam Time Signal Repeater TSR-4


Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: Mark-10 VietnamAT2E Vietnam , Matsui VietnamRedlions VietnamMasibus VietnamKern-sohn VietnamMatsushima VietnamRotork VietnamSauter VietnamSensorex VietnamSpohn+Burkhardt VietnamValve keystone VietnamVon-rohr VietnamYokogawa VietnamMehrer  VietnamTaiyo VietNamRisen Machinery  VietnamAS Scholer Bolte VietNamPFEUFFER VietnamBircher Reglomat VietNamWisecontrol VietnamBrooks Instruments Vietnam, Nireco VietnamPora VietnamNovotechnik VietnamElettrotek Kabel VietnamBIHL Wiedemann VietnamAnritsu VietnamVandergraaf VietnamKrebs Riedel VietNamSoldo VietnamBurkert Vietnam, MTS Sensors VietnamSick VietnamSiemens VietnamEndress Hauser Vietnam,  Dwyer Vietnam,  Moog VietnamPULS – Power Supply VietnamLeine Linde Vietnam,….