Bircher VietNam

9-19-2016 9-10-35 AM.gif

Kính gửi : Quý Khách hàng!

     Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

    Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp….

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:

Mr.Thân: 0911 175 069
sale06@tmpvietnam.com

Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212657 PIR 20/31
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212658 PIR 20/31
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212638 PIR 30/31
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212642 PIR 30/31
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam316762 LBGate R18
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam316763 LBGate TB18
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212063  LBGate R25 
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212064 LBGate R25.D
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212121 LBGate REF84
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212120 LBGate REF46
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212109 LBGate HW25
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam299769 RFGate 2.1.F
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam250948 RFGate 2.1
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam306921 RFGate 2.2.F.A
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam306920 RFGate 2.2.A
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam336806 RFGate 2.2.NG.F
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam336804 RFGate 2.2.NG
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam340871 RFGate 2.2.S.F
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam340870 RFGate 2.2.S
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam250951 RFGate 2.1.R
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam306923 RFGate 2.2.R.A
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam240578
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam244423
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam263915
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam263916
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam240580
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam240584
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam240585
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam249588
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256427
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256387
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256432 INTRA6 2 SET01
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256433 INTRA6 2 SET02
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256435 INTRA6 2 SET03
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256437 INTRA6 2 SET04
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256439 INTRA6 2 SET05
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256440 INTRA6 2 SET06
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256442 INTRA6 2 SET07
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256443 INTRA6 2 SET08
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam264718 INTRA6 3 SET01
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam264750 INTRA6 3 SET02
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam264751 INTRA6 3 SET03
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam264752 INTRA6 3 SET04
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam264753 INTRA6 3 SET05
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam264754 INTRA6 3 SET06
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam264755 INTRA6 3 SET07
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam264756 INTRA6 3 SET08
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamINT-SET50.24ACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamINT-SET50.230AC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamINT-SET50.K.24ACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamINT-SET50.K.230AC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamINT-SET51.24ACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamINT-SET51.230AC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamINT-FIX50
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamINT-MOB50
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamINT-MONT50
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210978 ESD3-03-230VAC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210979 ESD3-03-24VACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210984 ESD3-04-230VAC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210983 ESD3-04-115VAC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210985 ESD3-04-24VACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210988 ESD3-05-24VACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210994 ESD3-06-24VACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210997 ESD3-08-24VACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211000 ESD3-09-24VACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam263911 EsGate 2 24VACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam263912 EsGate 2.LVAC 100-240VAC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam263913 EsGate 3 24VACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam263914 EsGate 3.LVAC 100-240VAC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211897 ESR31C-24VDC GB
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211922 ESR32-24VDC GB
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211903 ESR32-115VAC GB
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211909 ESR32-230VAC GB
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210865 ESA25-24VACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210884 ESAS25-230AC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210864 ESA25-230VAC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211731 ESP25-24VACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211838 ESR25-24VACDC GB
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211845 ESR26-24VACDC GB
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211777 ESR11-24VACDC GB
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211771 ESR11-230VAC GB
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211795 ESR12-24VACDC GB
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211789 ESR12-230VAC GB
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209745 11-pin plug-in base
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209310 ES-RR
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209305 ES-ZT
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210973 ES-CC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211968 ES-RC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211723 ES-MK
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211969 ES-RE-8k2
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210975 ES-CS-1150
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210976 ES-CS-1550
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210978 ESD3-03
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210979 ESD3-03
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210983 ESD3-04
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210984 ESD3-04
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210985 ESD3-04
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210994 ESD3-06
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210988 ESD3-05
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210997 ESD3-08
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211000 ESD3-09
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209932 DGU500
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209928 DGU1000
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209929 DGU1500
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209930 DGU2000
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209931 DGU3000
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209926 DGD
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209979 DTFU
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209981 DTFUW H
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209689 B-DTFU
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam209690 B-DTFUW B
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam207495 PVC 2/4
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam207502 NEO 2/4
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamDW20S
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam208929 DWL
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam208968 A3M5
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam208928 DWT
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210191 DWSO
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212865 GEHDWGK1
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212866 GEHDWGK11
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212864 GEHD3K1
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210032 D1CLIP
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam213966 SPK3
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam239889 SPK5
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam213967 SPK-APD
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENES-K05
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENES-K2
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENES-K4
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENES-K7
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENES-K10
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENES-0
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENES-8
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENA-10
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENS-DL
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENS-DS
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENSC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamES-BD
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamES-KLEBER
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamESS-PRESS
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamGUMMISCHERE
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENS-A12
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENS-A20
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamSPK-APD
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamSPK-3
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamESR11-230AC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamESR11-24ACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamESR12-230AC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamESR12-24ACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamESA25-230AC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamESA25-24ACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamESR25-24ACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamESR26-24ACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamESP 25-24ACDC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENT-R/25
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENT-R/50
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENT-R/100
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENT-20/25
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENT-20/50
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENT-20/100
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENEH-8
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENEH-0
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENEH-K05
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENEH-K2
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENEH-K4 
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENEH-K7
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNamENEH-K10
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210621 EN-C60
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam249604 EN-C29
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256045 EN-C42
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256050 EN-C55
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam256052 EN-C80
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210616 ENA-10
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam221785 EN-KAS
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210624 EN-DS
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210622 EN-DL
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam210964 ES-BD
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211010 ES-KLEBER
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam211739 ES-PRESS
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212876 GUMMI-SCHERE 
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam254924 EN-PHC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam262494 EN-PHK
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam219184 Merkur 2 
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam219187 Merkur 2 C 
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam219190 Merkur 2 ES
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam219193 Merkur 2 ES.C
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam221979 Merkur 2 ES.SM.R.C 
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam221980 Merkur 2 ES.SM.F.C
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam221981 Merkur 2 ES.SM.V.C
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam221983 Merkur 2 ES.SM.V
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam292393
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam213462
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212840
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam247438
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212527
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212528
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam260508 PrimeTec B ES bk (11.5–32 V DC)
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam266427 PrimeTec B ES si (11.5–32 V DC)
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam263952 PrimeTec B ES wt (11.5–32 V DC
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam293924 PrimeTec B ES/02 bk 
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam294841 PrimeTec B ES/02 s
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam294840 PrimeTec B ES/02 wt
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam260509 PrimeScan B bk
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam263953 PrimeScan B wt
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam266428 PrimeScan B si
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam261008 PrimeMotion B bk (12–28 VAC / 11.5–32 V DC)
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam266429 PrimeMotion B si (12–28 VAC / 11.5–32 V DC)
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam263954 PrimeMotion B wt (12–28 VAC / 11.5–32 V DC)
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam266168 PTCAP
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam266169 PTCM
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam266354 PTCA
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam266355 PSCA
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam264212 PTIS bk
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam265254 PTIS wt
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam289500 PMCAP
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam296202 PrimeMotion C bk
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam298680 PrimeMotion C si
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam298619 PrimeMotion C wt
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam289500 PMCAP
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam223152
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam292393
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212578 RK 31C-P/31
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212606 RK 33C-P/31
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212564 RK 31C-PWH/31
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam212598 RK 33C-PWH/31
Bircher vietnam _ Đại lý Bircher VietNam213377

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: AT2E – Mark-10 – Matsui – Taiyo – Bircher – Wise Control – Brooks Instrument – Nireco –– Redlion – Anritsu – Elettrotek Kable - Novotechnik - AS Scholer + Bolte GmbH – Presto – FSG – Koehler Instrument – Mehrer – Minimax –Pefufer – Masibus – Presto– Koehler – United Electric (UE) – Bihl + Wiedemann  Yokogawa  Sauter  Sensorex  Matsusima  ……..

 https://tudonghoatmp.wordpress.com

https://sites.google.com/a/tmpvietnam.com/tudonghoatmpvn/home