.
רחוב זז. המדריך 2015


.
.


הערה
. יש עשרות רחובות שהיו ו"נעלמו" (חלק ניכר מהם קבור תחת מדשאות פארק צ'רלס קלור) ולאלה לא התייחסתי כלל, מאחר ואין רחוב ש"החליף" אותם.
ועוד הערה.  לא נכללים כאן גם רחובות אשר שמם הוחלף משם זמני שניתן להם: אות (בעיקר בכפר שלם וסביבתה) או מספר (נפוץ בעיקר ביפו ושכונותיה).


תודה לרוני אליאך, חוקר שורשים.
Thanks to Roni Eliach, Genealogist