מסגד נוזהה
מאת דני רכט


מספר מסגדים עדיין פעילים ביפו ומשמשים לתפילה. בשדרות ירושלים 82 נבנה בשנת 1933 מסגד נוזהה הפעיל גם כיום. סיפורו של המסגד כרוך בסיפורו של חאג' עלי חאמיס, מוותיקי אנשי הים בנמל יפו. כשהגיע חאמיס לגיל שמונים הוא החליט לבנות מסגד זה על מגרש שרכש מבעוד מועד
 במרכז שכונת נוזהה. כשהחלה הבניה ונודע הדבר, פנו אליו מספר אנשים במטרה לשכנע אותו שיקבל את תרומתם-השתתפותם בבניית המסגד. אלא שחאג' עלי חמיס התעקש לשאת בכל ההוצאות בעצמו וכך היה. במהלך השנים שופץ המבנה. בעבר גם נוספה באחוריו בנייה המסתירה את קיר הקשתות המסוגנן הנראה היטב בצילום משנות הארבעים. המבנה הדתי הבולט שימש בעבר גם את הספרייה המוסלמית הגדולה בארץ ואת בית הדין השרעי של יפו. מסגד נוזהה, 2005.שנות הארבעים. מבט אל המסגד ממערב. צילום: משה שוורץ. 

צילום: Willem van de Poll, 1962.