#
פינת מורומס
מאת אדריכל שמואל גילר


חנות הכלבו הראשונה בפלסטינה א"י, נפתחה ביפו לאחר מלחמת העולם הראשונה. 'מורומס מחסני המזרח' הייתה סניף של רשת חנויות מצרית בבעלות יהודית, והיא הוקמה בפינת הרחובות בוסטרוס ורחוב שוק מנשייה שהוביל לנווה שלום. היום ניצב הבניין המוזנח בפינת רחוב יחזקאל קויפמן ורחוב רזיאל, בקצה שדרות ירושלים. את החנות ביפו הקים אלברט אסא, חתנו של בצלאל אברהם קמיניץ, בעליו של 'מלון קמיניץ' המפורסם, שהיה ממוקם בהמשך רחוב בוסטרוס. 

צומת הרחובות כונתה באותם ימים פינת מורומס  (Morums corner), שהיוותה נקודת ציון בעיר, וממנה יצאה הדרך לתל אביב. רשת חנויות הכלבו 'מורומס', כמו חנויות מפורסמות אחרות בבעלות יהודית - 'סיקוראל' ו'סידנאווי', התפרסה בעריה החשובות של מצרייםומרכזן בשדרות פואד המפוארות בקהיר. סניף נוסף של הרשת נפתח ברחוב יפו בירושלים.


שנות העשרים. חנות הכלבו הראשונה בפלסטינה א"י, בצילום של פרנק שולטן.