מגדל המים בנמל יפו
מאת דני רכט


עם בניית המזח אשר שימש להורדת הקטרים והקרונות בשירות הקו יפו-ירושלים, לא רצו השליטים הטורקים להמשיך ולעשות שימוש במסילה הזמנית שחיברה את המזח אל תחנת הרכבת של יפו והמזח פורק. קו קצר זה יכל להיות יעיל מאוד להובלת סחורות מהנמל אל ירושלים באמצעות מסילת הברזל החדשה אז. אלה שהטורקים לא היו מוכנים לאפשר לזכיינים הזרים של המסילה גישה אל קו המים.  האימפריה העות'מנית המתפוררת שריבונותה הופרה תדיר במשטר הקפיטולציות שהיה נהוג אז, חששה מדריסת רגל זרה גם בנמל הימי. 

עם כיבוש הארץ על ידי הבריטים השתנתה המדיניות כליל. הבריטים החליפו את מסילת הברזל הצרה יפו-לוד למסילה ברחוב תקני, בנו בית מכס חדש, שידרגו את תחנת הרכבת יפו ואף החלו להפעיל קו רכבת צר למשאות שחיבר את הנמל אל תחנת הרכבת.  קו זה כונה טרזינה (ע"ש  ממציאו, המהנדס האוסטרי דרזין) ופעל עד שנת 1927.  במסגרת מדיניות בעלי הבית החדשים הורחב הנמל באמצעות ייבוש שטח ניכר דרומית לרציף ההסטורי ובשטח זה נסללו מסילות ברזל להקלת שינוע הסחורות. בצילום משנת 1934 נראה לצד המסילות והמזח גם מגדל מים לשימוש קטרי הרכבת. מגדל זה הוא תאום למגדל המים המנדטורי בתחנת הרכבת של יפו אותו אפשר לראות גם כיום בשטח מוזיאון בתי האוסף. לא נמצאו עדויות מאוחרות יותר ולא ברור מתי פורק מגדל המים בנמל יפו. 


תודה להניה מליכסון על זיהוי מגדל המים.
מגדל המים בנמל יפו מסומן בצילום משנת 1934.