סכנ'ת שייח איברהים
מאת דני רכט


הסכנאות (שכונות) שנבנו מדרום לחומות יפו בתקופה בה נשלטה העיר על ידי המצרים, מוזכרות גם בכמה מקורות משנות השבעים והשמונים של המאה ה-19. במפת תיאודור סנדל מופיעה סכנ'ת שייח איברהים (מסומנת בספרה 20) בסמיכות לסכנ'ת אל הרייש מדרום. 

מדובר בגבעה נמוכה המשקיפה על נמל יפו, הנמצאית כיום בחלקה הצפוני של השכונה המרונית, בסביבת רחוב התעודה האדומה של ימינו. שם הרחוב מאזכר את נוהל הפתקה האדומה העות'מני. מעין ויזה לשלושה חודשים אותה היה מקבל התייר תמורת דרכונו שנשמר על ידי השלטונות על מנת לוודא שהוא לא ישאר בארץ מעבר לתקופת השהייה המותרת.מבט מסכנ'ת שייח איברהים לכיוון דרום אל שכונת עג'מי. ומפרצוני חוף יפו, הרבה לפני שהפכו להר אשפה ובהמשך לפארק מדרון יפו (תודה לשמואל גילר). 

הרחבת נמל יפו (1935). ברקע נראים בתי שכונת סכנ'ת שייח איברהים.

רחוב התעודה האדומה. צילום: הנייה מליכסון, 2008.

הדרך לנמל יפו, 1958. לצד הדרך נראים בתי סכנ'ת שייח איברהים.