סכנ'ת שייח איברהים
מאת דני רכט


הסכנאות (שכונות) שנבנו מדרום לחומות יפו בתקופה בה נשלטה העיר על ידי המצרים, מוזכרות גם בכמה מקורות משנות השבעים והשמונים של המאה ה-19. במפת תיאודור סנדל מופיעה סכנ'ת שייח איברהים (מסומנת בספרה 20) בסמיכות לסכנ'ת אל חורייש מדרום. 

מדובר בגבעה נמוכה המשקיפה על נמל יפו, הנמצאית כיום בחלקה הצפוני של השכונה המרונית, בסביבת רחוב התעודה האדומה. שם הרחוב מאזכר את נוהל הפתקה האדומה העותומני. מעין ויזה לשלושה חודשים אותה היה מקבל התייר תמורת דרכונו שנשמר על ידי השלטונות על מנת לוודא שהוא לא ישאר בארץ מעבר לתקופת השהייה המותרת.רחוב התעודה האדומה. צילום: הנייה מליכסון, 2008.

מבט מסכנ'ת שייח איברהים לכיוון דרום אל שכונת עג'מי. ומפרצוני חוף יפו, הרבה לפני שהפכו להר אשפה ובהמשך לפארק מדרון יפו (תודה לשמואל גילר).