סכנ'ת אל הורייש
מאת דני רכט


שכונה ערבית קטנה ביפו שלפני 1948. בסכנ'ה (שכונה) היו כמה עשרות בתים והיא נבנתה בין התוואי ששימש אח"כ את רחוב פייסל  (לימים, רחוב יהודה הימית) לבין בית העלמין היהודי הישן, בשיפוליה הדרום מערבים של גבעת הקרנטינה. בראשית, היה שטח בית העלמין היהודי גדול יותר. בספרו יפו כלת הים. מעיר ראשה לשכונות עוני - דגם לאי שוויון מרחבי (הוצאת תמוז, 2004) מספר דן יהב המחבר, כי "עם הזמן החלו הערבים לבנות את בתיהם בסמיכות לבית הקברות ופלשו לשטחו". 

בשנות השלושים הרסו שלטונות המנדט חלק מהשכונה על מנת לחבר את רחוב פייסל (רחוב יהודה הימית כיום) אל נמל יפו. מעט צפונית לסכנ'ת אל הורייש לשעבר, נבנתה בשנות התשעים השכונה הסגורה גבעת אנדרומדה. רחוב סמוך נקרא בעבר אל הורייש. כיום, זהו חלק מרחוב יהודה מרגוזה, בקטע הנמצא מערבית מרחוב יפת.בתי שכונת סכנ'ת אל הורייש בטרם נהרסו, בצילום (1998) של הארי וובר.

סכנ'ת אל הורייש ע"ג קטע מפה משנת 1936. המפה באדיבות ספריית החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב. 

טרסות, צמחיה ושרידי בתים. צילום: הניה מליכסון, 2005.

שריד לשכונה שנמחקה סמוך לחומה המערבית של בית העלמין היהודי.  צילום: שרון רז, 2004.

בחומת בית העלמין היהודי משולב קיר בית שהיה בשכונת סכנ'ת אל הורייש. צילום: שרון רז, 2010.  צילומים מתוך בלוג נטוש, אתר אדריכלות נעלמת, עמותת נטוש.