סכנ'ת אל חורייש (אל הרייש)
מאת דני רכט


שכונה ערבית קטנה ביפו שלפני 1948. בסכנ'ה (שכונה) היו כמה עשרות בתים והיא נבנתה בין התוואי ששימש אח"כ את רחוב פייסל  (לימים, רחוב יהודה הימית) לבין בית העלמין היהודי הישן, בשיפוליה הדרום מערבים של גבעת הקרנטינה. בראשית, היה שטח בית העלמין היהודי גדול יותר. 

בספרו יפו כלת הים. מעיר ראשה לשכונות עוני - דגם לאי שוויון מרחבי (הוצאת תמוז, 2004) מספר דן יהב המחבר, כי "עם הזמן החלו הערבים לבנות את בתיהם בסמיכות לבית הקברות ופלשו לשטחו". מעט צפונית לסכנ'ת אל חורייש לשעבר, נבנתה בשנות התשעים השכונה הסגורה גבעת אנדרומדה. רחוב סמוך נקרא בעבר אל חורייש. כיום, רחוב יהודה מרגוזה, בקטע הנמצא מערבית מרחוב יפת.סכנ'ת אל חורייש ע"ג קטע מפה משנת 1936. המפה באדיבות ספריית החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב. טרסות, צמחיה ושרידי בתים. צילום: הניה מליכסון, 2005.

שריד לשכונה שנמחקה. בסמןך לחומה המערבית של בית העלמין. 
צילום: שרון רז, 2004.

בחומת בית העלמין היהודי משולב קיר בית שהיה בשכונת סכנ'ת אל חורייש. צילום: שרון רז, 2010.  צילומים מתוך בלוג נטוש, אתר אדריכלות נעלמת, עמותת נטוש.