#
שיכוני חיסכון יפו
מאת דני רכט


השם הוא קיצור של מפעל חיסכון ושיכון. מדובר בשיכוני רכבת ביפו בני שלוש קומות ממערב לשדרות ירושלים בין שדרות הבעש"ט לרחוב בת עין.  בניית שיכונים בהיקף רחב בשנות החמישים והשישים נועדה לספק מענה לגידול העצום באוכלוסיית ישראל בשנים אלו. יפו הנטושה חלקית שימשה כר פעולה נרחב לפעילות ממשלתית זאת. בקרבת השיכונים, בשדרות ירושלים,  מתוכננת להיבנות תחנת הרכבת הקלה.