בית גולדמן ברחוב ספיר
מאת דני רכט


מנהיג הפועל המזרחי משה שפירא ומנהיג מפא"י דוד בן-גוריון באו מרקע שונה וייצגו קהלים בעלי צרכים שונים, אך שררה בינהם הערכה רבה. מאחר והם גם גרו קרוב זה לזה (בן-גוריון בשדרות קק"ל ושפירא ברחוב רופין), הם היו לעיתים מנהלים שיחות תוך כדי הליכה ברחובות העיר. בצילום ישן (אביב 1948) נראים שפירא ובן-גוריון, מלווים בשני מאבטחים, הולכים ברחוב הרמן שפירא, בדרכם אל ישיבת מועצת העם שהתקיימה בבית הקרן הקיימת הסמוך. בצד שמאל של התמונה ההסטורית נראה בית גולדמן בפינת הרחובות ספיר ושפירא, שבנייתו הושלמה באותה התקופה. 

מזרחית לרחוב הכרמל (לימים רחוב המלך ג'ורג') היו בבעלות משפחת עיסאווי פרדס וכרם. הפרדס נרכש על ידי העיריה ובית הבאר שלו הועבר לשימוש חניכי בית"ר (לימים נבנה במקום בית מצודת זאב). כרם עיסאווי, הצפוני יותר, נמצא מזרחית לאדמת משפחת חינאווי (שכונת צריפי נורדיה, לימים דיזנגוף סנטר), נמכר אף הוא ומופיע במסמכי התקופה כאדמת משק (ע"ש החברה לרכישת קרקעות בעלת הקרקע). את מגרש מס' 15 רכשו המהנדסים השותפים ארפאד גוט ויונה גורביץ' ובתחילת אפריל 1940 הוגשה בקשה מטעמם לבניית בית דירות על המגרש האמור, בתכנון האדריכל יצחק בלקס (בונה). גוט וגורביץ' היו שותפים גם בעסקאות אחרות, כמו הקרקע שרכשו יחד לצד רחוב הכרמל, עליה הוקמו כיכר המייסדים (כיכר מיכאלס)בית המפלגה הפרוגרסיבית (קולנוע מקסים)בית משפחת גוט בשדרת בן-ציון, ובית צביית-חן.

ההאטה בתחום הבנייה בעיר בשנות מלחמת העולם השניה, נתנה את אותותיה ובית הדירות של גוט וגורביץ' לא נבנה. השותפים גוט וגורביץ' מכרו בתחילת 1944 את השטח לשותפות אחרת (של יוסף פרוישניידר, יהושע קלקה ואברהם שנבל) ואלה בתורם, מכרו אותו בחודש ינואר 1945 לציפורה ואפרים גולדמן. הגולדמנים החזיקו בבית עסק בבית דיוויס (נחלת בנימין 39) ורכשו את המגרש במטרה לבנות עליו בית דירות להשכרה. בחודש ספטמבר 1945 התקבל הרשיון שהתיר לבנות שלוש קומות מגורים וחדר כביסה בקומת הגג, מעל קומת עמודים. בית גולדמן נבנה במהלך שנת 1947 ותחילת 1948. את הבית תכנן האדריכל דב כרמי (1905-1962) שבנה גם את שני הבתים הסמוכים.


אביב 1948. מנהיג הפועל המזרחי משה שפירא ומנהיג מפא"י דוד בן-גוריון ברחוב הרמן שפירא. בצד שמאל נראה בית גולדמן. תודה לשולה וידריך.בית גולדמן בפינת רחוב אליהו ספיר 2 ורחוב הרמן שפירא 6.

החזית לרחוב ספיר ושביל הכניסה המשופץ. 

תיבות הדואר וחלון חדר המדרגות. צילומים: רחל רמרז, 2016.