השנאי בשדרות ח"ן 
מאת דני רכט


עם בניית שכונות רחלהשכנים ב' וקרית מאיר בשנות השלושים. ומתוך הבנה שצרכי האזור המתפתח רק יגדלו, בנתה חברת החשמל מבנה טרנספורמטור (שנאי) בשדרות ח"ן (פינת רחוב נצח ישראל), אשר עדיין לא היו סלולות בחלקן הדרומי. עם הריסת ביתן הפרחים בפינת רחוב פרישמן נותר בית החשמל הבנוי בסגנון הבינלאומי, עדות צנועה למבנים הקטנים שפעם איכלסו את שדרות העיר. 

ברכה קסטן, אשר גדלה בקרית מאיר, מספרת: "פעם כשאבי חזר מהעבודה בלילה, הוא הגיע לאזור שדרות חן (שאז נסתיימו ברח' זמנהוף) וחלפה לידו להקת תנים. על מנת שלא להפגע על ידם, טיפס על מבנה של תחנת שנאי (טרנספורמטור) וחיכה עד שנעלמו. רק אז ירד והמשיך את דרכו הביתה. אז הלכו ברגל, לאף אחד לא היה רכב".  לצד בית השנאי חפרה העיריה בשנת 1936 באר מים. מבנה זה מזכיר בחיצוניותו את מבנה הקיוסק בגינת רות.הנדון: קידוח באר מים בשדרות חן שכונת רחל, 1936.צילומים: רחל רמרז, 2009.