בית קרן קיימת לישראל
מאת דני רכט


כבר בקונגרס הציוני העולמי הראשון שנערך בעיר בזל בשנת 1897, הציע צבי הרמן שפירא להקים קרן שתהיה בבעלות העם היהודי ותפקידה יהיה גאולת קרקעות בארץ ישראל. הרעיון קרם עור וגידים ובשנת 1901 הוקמה הקרן בניהול ההסתדרות הציונית. במבט לאחור, אפשר לומר כי לא ניתן לתאר את הגשמת הרעיון הציוני מבלי להבין את מרכזיותה של הקרן הקיימת בגיוס כספים, רכישת קרקעות והקמת ישובים.

בשנות השלושים החליטה הנהגת הקרן על בניית בניין בתל אביב שיהווה שלוחה של הנהלת הקרן הקיימת בירושלים. הבית ברחוב צבי הרמן שפירא 11 (הוגה הקרן הקיימת) נחנך בשנת 1937 ושימש את הקק"ל ואת קרן היסוד, הזרוע הכלכלית של ההסתדרות הציונית אשר מטרתה איסוף תרומות למימון הפעילות הציונית ובניין הארץ. הבית נבנה על חלק מהשטח אשר שימש בשנים 1924-1926 את הסדנאות השיתופיות של בלו-וייס. כחודש לפני הכרזת העצמאות הוחלט על הקמת מועצת העם (שתהפוך לימים לפרלמנט הישראלי) ועל הקמת מנהלת העם, ממשלת הישוב העברי שאוטוטו הופך למדינה עצמאית. בית הקרן הקיימת הופקע לצורך ישיבות הממשלה. כאן חוברה מגילת העצמאות ומכאן עוצבה המדינה בראשית ימיה.  

בישיבת דירקטוריון קק"ל שהתקיימה בחודש יולי 2019 הוחלט כי הבית ההסטורי ברחוב הרמן שפירא יהפוך למלון בוטיק. אגף במבנה יהפוך למוזיאון שיוקדש לפעילות מנהלת העם בבית בטרם הכרזת המדינה.


פנקס קק"לבית הקרן הקיימת בשנת 1939. צילום: רודי ויסנשטין. 

ישיבת מנהלת העם אשר הפכה עם הכרזת העצמאות לממשלה הזמנית

בית הקרן הקיימת בשנת 1942.