בית האיכרים
מאת דני רכט


"אם חקלאות כאן מולדת כאן". כתובת על קיר בית האיכרים בטרם החל שיפוצו, מעידה על ימים אחרים. הרבה לפני ההפשרה המאסיבית של הקרקעות והפיכת הפרדסים לאתרי נדל"ן.

ממערב לגרעין המושבה שרונה, בתחילת רחוב קפלן של ימינו, השתרעו הפרדסים של ריינהרדט ליפמן הטמפלרי, ממכובדי הקולוניה הגרמנית. לאחר שגורשה משפחת ליפמן לאוסטרליה ועד 1950 לערך הפעיל אליהו גורדון מועדון רכיבה בשטח הפרדסים. מדובר בקרקע שחולקה והוקצתה בסוף שנות הארבעים ותחילת שנות החמישים למוסדות ציבור. מגרש פינתי בן כדונם וחצי, בפינת הרחובות קפלן 8 (לשעבר רחוב הקריה) ולסקוב 15 (לשעבר המאספים), נמסר להתאחדות האיכרים ועליו נבנה בשנת 1952 הבניין המרשים בתכנון האדריכל החיפאי שמואל רוזוב (1900-1975).

ראשיתה של התאחדות האיכרים בהתאגדות בני מושבות העליה הראשונה. מטרת התאחדות היא לעודד ולפתח את החקלאות (באמצעות מיכון מודרני ושיטות מדעיות), לארגן את החברים ולהגן על האינטרסים שלהם. ההתאחדות היתה מזוהה עם הגופים האזרחים בישוב ומאוחר יותר עם המפלגה הליברלית. נשיא ההתאחדות במשך שנים רבות היה משה סמילנסקי.

בטרם נבנה הבית שברחוב קפלן, פעלו האיכרים ממשרדיהם ברחוב אלנבי 108 ליד בית הכנסת הגדול. בניין משרדים שהחליף את בית רפאל מני. הכתובת הרשמית של המבנה החדש היתה רחוב הקריה 8, אך הציבור העדיף לקרוא לכביש המחבר את אבן גבירול עם הקריה (מקודם דרך הים הטמפלרית) "המשך דיזנגוף".

הבניין החדש שימש את משרדי התאחדות האיכרים ועשרות הארגונים המסונפים אליה (ארגון משקי העופות, פרדסנים, מגדלי פירות ואחרים) במשך כחמישים שנה. אולמי האיכר שבבניין היו מבוקשים לשמחות משפחתיות, כמו גם לארועים מפלגתים (בעיקר מהצד הימני של המפה) והיו מסונפים להתאחדות בעלי האולמים (שעל יד הסתדרות המעמד הבינוני בישראל). החל משנת 1970 פעל בבניין ארכיון התאחדות האיכרים ובו קטעי עתונות, כתבי יד, צילומים וספרים, שעניינם התיישבות וחקלאות.

בסוף שנת 2006 רכשה קבוצת גזית גלוב את בית המשרדים הוותיק מחברת בית האיכרים בישראל בע"מ שבבעלות של קבוצת חברות המיצגות את מה שנשאר ממגזר החקלאות הפרטית: התאחדות האכרים, אגודת פרדס, חברת פרדס סינדיקט, ברית הפיקוח של התאחדות האיכרים ואחרים. בסוף שנת 2013 החלה עבודת השיפוץ ותוספת הבנייה. מאחר ומדובר במבנה לשימור, נשארו חזיתות הבניין המקורי בן חמש הקומות. מעליו התווספו שלוש קומות חדשות במעטפת עכשווית. על אדריכלות השימור הופקד משרד בר אוריין אדריכלים.


בחודש יוני 2016 הושלמו השיפוץ ותוספת הבנייה ובית האיכרים ברחוב קפלן נפתח מחדש. צילומים: עידו ששון.

לוגו התאחדות האיכרים


בית האיכרים, בית הסופר ע"ש טשרניחובסקי ובית העיתונאים ע"ש סוקולוב. גלויה משנות השישים.

החזית המזרחית של בית האיכרים. צילום דרור אבי, 2012.

בית האיכרים עם תוספת הבניה. הדמייה מתוך אתר משרד בר אוריין אדריכלים.

אזור מבני הציבור שהתפתח מזרחית לצומת הרחובות קפלן ואבן גבירול. בית האיכרים במרכז. צילום: הניה מליכסון, 2009.