#
פינת חיים / בית המורה ע"ש פיאלקוב
מאת דני רכט


חיים פיאלקוב היה מחנך עברי נערץ בעיר ניקולייב בגולת רוסיה. בביקורו בשנת 1914 בתל אביב רכש מגרש (כיום, ברחוב שטראוס 5) במטרה לעלות לארץ ולבנות את ביתו. עם מותו ברוסיה  בטרם עת (בגיל 45) בשנת 1920, הוריש פיאלקוב את מגרשו להסתדרות המורים במטרה שזאת תבנה עליו בית בו ירוכזו כל המוסדות המטפלים בצרכי ציבור המורים והמחנכים בעיר העברית הראשונה. בשנת 1927 החלו ההכנות להקמת הבית. בתזכיר שנשלח למרכז הסתדרות המורים בא"י באותה השנה נאמר: "זו שעת כושר ליצור בית המורה שיכיל בקרבו: קלוב למורים, מוזיאון פדגוגי, ספריה פדגוגית, ספריה מרכזית לתלמידים, חוגי השתלמות למורים וכו". ועד המורים לא הצליח אז לגייס את הכסף הנדרש לבנייה. 

מאחר והבנייה נתעכבה, יזמה הסתדרות ויצ"ו את את הקמת פינת חיים במגרשו ועל שמו של פיאלקוב - משתלה לתלמידי בתי הספר וילדי הגנים העירונים. משתלת פינת חיים פעלה בשנים 1931-1937.  בשנת 1937 הצליחו המורים לגייס שלושת אלפים לא"י - הסכום הנדרש לבניית בניין בן שתי קומות "בשלב ראשון" (התכנון המקורי כלל שלוש קומות). אלף לא"י ממגבית שנתקיימה בין המורים בעיר, אלף לא"י כהלוואה מקרן חוסר עבודה. ואלף לא"י תרומות של מוסדות, ארגונים ואנשים פרטים. לתכנון בית המורה גוייס המהנדס חיים מוניה סוקולינסקי אשר תכנן לא מעט בתים בעיר. עם חנוכת הבניין, הוא שימש בנוסף למוסדות המורים גם את מרכז הגננות ואת בנק מסד של הסתדרות המורים. המשתלה אגב עברה לפעול בשטח בו הוקם בשנות החמישים היכל התרבות.

במלחמת יום כיפור באוקטובר 1973, שימש הבית את חדר המיון של בית החולים הדסה אשר פעל בסמוך. גם אחרי הקמת בית מרכז הסתדרות המורים  (אשר מוכר גם בשם בית המורה) בשנות השישים ברחוב בן סרוק, על אדמת הכפר סומייל לשעבר, ממשיך הבית ברחוב שטראוס לשמש את ועד תל אביב של הסתדרות המורים. 


תודה לאדריכלית נעמי עשת על עזרתה.


תרומת עצים מאת ועד הסתדרות המורים בעיר, על שם המהנדס סוקולינסקי לאות תודה והוקרה על הכנת התכנית לבית המורה.

פינת הגולה להנצחת חורבן יהדות אירופה. חלק מתערוכת המולדת שתקיימה בתש"ז (1946-1947) בבית המורה ברחוב שטראוס.


משתלת פינת חיים (מסומנת). צילום אוויר מתחילת שנות השלושים, מתוך ספריית הקונגרס.

חזית בית המורה. התמונה מתוך אתר הסתדרות המורים.

בית המורה ובית ברונו, צילום: GSV 2011.