כרם מוסתקים (לב תל אביב ב')
מאת דני רכט


איש העסקים עלי מוסתקים עמד בראש אחת מהמשפחות המוסלמיות החשובות ביפו, ולימים גם כיהן כסגן ראש העירייה. מוסתקים היה סוכן בריטי. ככל שהתעבה שיתוף הפעולה שלו עם שולחיו, כך גדל גם עושרו. בבעלות משפחתו היה בין השאר נכסים במתחם נגה וקטע מדרך שכם (לימים רחוב אילת) נקרא עד 1948 רחוב מוסתקים, מאחר ושורת בתים לצידו  היתה בבעלות המשפחה.

כבעל נכסים ומגרשים רבים ביפו וסביבתה, עמד עלי אפנדי בקשר עם היהודים, רוכשי הקרקעות העיקרים באותה העת. כך, בשנת 1924 מכר עלי מוסתקים כרם בבעלות משפחתו, שטח המכונה במפת הקרקעות 1934 (המצורפת לספר תל אביב בעריכת דרויאנוב) לב תל אביב ב' לקבוצת יזמים בראשות אברהם ארז (טננבוים) שהיה אח"כ מחלוצי תעשית אריגי המשי בארץ ובעל מפעל העניבות ארז.  מדובר בהרחבה לשטח שכונת לב תל אביב שאדמתה נרכשה שנה וחצי קודם, ובו חלקי הרחובות נחמני, מזא"ה ובלפור לצד קטע קצר משדרות רוטשילד. בשטח זה נבנו בראשית שנות השלושים שניים מהחשובים שבבתי הסגנון הבינלאומי בעיר:  בית רובינסקי ובראון בשד"ר 82 (אדריכלים: יוסף וזאב ברלין, 1932), ובית אנגל בשד"ר 84 (אדריכל: זאב רכטר, 1933).בית אנגל. צילום: קורט ברמר, שנות החמישים.

כרם מוסתקים (מסומן באדום) בקטע ממפת דרויאנוב. שטח לב ת"א א' מסומן בצבע תכלת.