בית צירין 
מאת פרופ' רם גופנא 


על תיאור מגורי יהודים בשולי הכפר סומייל טרם קום המדינה, מן הראוי להוסיף ולספר. כבר בשנת 1937 (שש שנים לפני העדויות הראשונות על מגורי יהודים בתוך הכפר סומייל), בנה דוד צירין (נולד בשנת 1902 בברנוביץ', רוסיה הלבנה) בית דירות להשכרה בן שלוש קומות בסגנון הבינלאומי העומד עד היום ברחוב ארלוזורוב 75 קרן רחוב עמנואל הרומי. הבניין תוכנן בידי המהנדס ריגאי. דוד צירין היה מנהל חשבונות שבאותם ימים שלח ידו גם בבניין ובעסקי נדל"ן. הוא ורעייתו שרה לבית שמרלינג התגוררו בבית המשפחה ברחוב גאולה 39, אותו בנה אביה, שנמנה עם אחת המשפחות שחיו בשלהי המאה הי"ט ביפו והקימו את בתי שמרלינג - שכונת החצר היהודית הראשונה שמחוץ לגרעין ההיסטורי של יפו.

הבניין (היום מס. 75 ברחוב ארלוזורוב) נבנה באותם ימים על "מגרש מס.17 באדמת שפיר-קליין-גברילוביץ, שמה של השותפות שרכשה חלקת קרקע גדולה, בשטח הסמוך לשוליו המערבים של הכפר הערבי סומייל. הקצה המזרחי של החלקה הפך לימים לצומת הרחובות ארלוזורוב ואבן-גבירול. הבניין שבנה דוד צירין היה מנותק לחלוטין מסביבתו התל אביבית. הוא ניצב בודד אל מול מרכז הכפר סומייל שממזרח לו. מצפון ומדרום השתרעו פרדסים.

מצפון-מערב לבית שבנה צירין (ברחוב עמנואל הרומי לימים), הקצתה עירית תל אביב בשנת 1940 מגרש לתנועת הנוער הלומד-המחנות העולים. על המגרש הוקם "הצריף" של התנועה, שהחליף את "הצריף" ששכן קודם לכן בשכונת השכנים ב', בקצה המזרחי של רחוב זמנהוף. הבית ברחוב ארלוזורוב 75 ו"הצריף" של המחנות העולים (שבגלגולו האחרון, גם הוא עומד במקום עד עצם היום הזה) נותרו בודדים בסביבתם עד לחידוש תנופת הבניין בתל אביב עם תום מלחמת העולם השנייה. 
כשמביטים בתצ"א משנת 1937, אפשר להבין בנקל עד כמה חלוצי (וגם לא ממש בטוח) היה לבנות בית עברי ראשון (מסומן בחץ) בסמיכות לכפר ערבי, באזור שהיה אז רחוק מהשכונות העבריות בצפון העיר. תודה לחגי באר.

בית צירין ניצב בודד, הרחק מבתי מגורים שעדיין לא נבנו בחלק זה של העיר. הבית מסומן ע"ג קטע תצלום אוויר משנת 1945.


תודות לנעמי וינברג (צירין) ולרחל צירין


בית צירין ברחוב ארלוזרוב 75 פינת רחוב עמנואל הרומי.

חזית לרחוב ארלוזורוב. צילומים: רם גופנא, 2014.

דוד ושרה צירין. תמונה באדיבות נכדתם רחל צירין.


בקטע מפה משנות השלושים נראית חלקת הקרקע מוקפת פרדסים, בטרם נבנה בה בית צירין.