שיכון עובדי תנובה א' ברחוב קלונימוס (בית אידוב)
מאת דני רכט


כיאה למעמדם במשק ההסתדרותי בנו עובדי תנובה בתי שיכון ברחוב קלונימוס 9-11 בצפון הישן והנחשב, בתכנון האדריכל אבשלום וינבלט. מדובר בבתים תאומים. שהם תמונת ראי אחד לשני. לכל בית כניסה נפרדת. בשנת 1949, עת נבנה הבניין הכפול, הכתובת עוד היתה סמטת אמשטרדם. שם הרחוב שונה לקלונימוס במהלך שנת 1951.

בבית מספר 9 התגורר המוסיקאי יאיר רוזנבלום, אבי הלהקות הצבאיות. והעיריה הציבה במקום שלט לזכרו. ברחוב הקצר התגוררו עוד מוסיקאים ידועים. נחום נרדי בבית מספר 14 ושושנה דמארי בבית מספר 16.

בהמשך יזמו העובדים 
את הקמת שיכון ב' של עובדי תנובה ברחוב וייצמןהחצר הפנימית בשיכון עובדי תנובה א' ברחוב קלונימוס (בית אידוב). צילום של דני רכט משנת 2014. צילומים: רחל רמרז, 2009.