מעונות פועלים ח' (שיכון פועלי ציון שמאל. בית טבליבט
מאת דני רכט


חברת הבנייה מעונות פועלים היתה מסונפת לאגף השמאלי של המפלגות הסוציאליסטיות: פועלי ציון שמאל  ואח"כ מפ"ם. 
מעונות פועלים בנתה החל משנות השלושים  בתל אביב. אמצעיה המוגבלים הביאו אותה ליזום פרוייקטים  קטנים יחסית בסדר גודל של בניין משותף בודד. 

משנת 1937 עת אוכלס המיזם הראשון מעונות פועלים א' ברחוב זרובבל ועד שנת 1946 בנתה החברה שבעה בניינים משותפים בעיר שסומנו באותיות ונרשמו כאגודות שיתופיות לשיכון. כמעט עשור לאחר בניית המיזם הראשון הצליחו ראשי מעונות פועלים לרכוש מגרש בשטח של כמעט שני דונם ברחוב הבשן (בתים מספר 3, 5, 7) ולבנות לראשונה מיזם בניה גדול הכולל 46 דירות. פרוייקט זה נבנה במתכונת המזכירה מעט את מעונות עובדים ז' (מעו"ז), כשהמבנה מקיף חצר פנימית ירוקה כמעט מכל צד.

טקס הנחת אבן הפינה התקיים בחודש מרץ 1946 והמבנה אוכלס בשנת 1947. אגב, בעת הנחת אבן הפינה לשיכון  שימש עדיין הבית הקטן הסמוך לגבול המגרש (בית הרב ססובר ברחוב הבשן 1א') כדירת המסתור של מנחם בגין, מפקד האצ"ל ויריבם המושבע של בוני השיכון, אלה שהם כמובן לא ידעו על זהותו של השכן, אשר עקר מכתובת זאת תקופה קצרה אחר כך.

בשיכון זה התגורר העיתונאי לבש טרנופולר (1903-1989) עד שנות השישים, אז עבר לחיפה.


מודעה בעל המשמר, עתון המפלגה 07.08.1950.

כרזת פועלי ציון שמאל ביידיש, באדיבות ארכיון לבון.

צילומים: רחל רמרז, 2010.

צילום: הניה מליכסון, 2012.