שיכון עובדי קופת חולים
מאת דני רכט


כמו סקטורים אחרים בישוב המאורגן, דאג גם ועד העובדים החזק של קופת החולים הכללית (של ההסתדרות) לפתרונות דיור לחבריו. כך נבנה ב-1949 השיכון המיוחס (אז) בין הרחובות הר נבו ויהושע בן נון (בתים 36-38) על קו התפר בין הצפון הישן לבין גרעין הכפר הערבי לשעבר - סומייל

השיכון שתוכנן על ידי האדריכל נחום זלקינד (1895-1976) נוהל ע"י אגודה שיתופית הסתדרותית וכולל מספר בתים בני שלוש קומות (על עמודים) סביב שתי חצרות גדולות וירוקות, אשר בכניסה אל אחת מהן עומד עמוד השלט שבתמונה. שיכונים נוספים של עובדי קופת חולים הוקמו ליד רחוב ארלוזורוב בעיר ובשטח שיכון טמפלגזלשפט (כיום בעיר גבעתיים) אשר בגלגול מוניציפלי קודם, היה משוייך לתל אביב. 

ראוי לציין כי השיכונים שנבנו עבור עובדי קופת החולים לא מהווים דוגמא מייצגת של רעיון השיכון השיתופי באותם הימים, אלא היוו מודל משודרג שיועד מלכתחילה לשיכון אליטות אשכנזיות סוציאליסטיות שהיו מחוברות לשלטון מפא"י. הידיעה המצורפת מחודש ינואר 1949 בעתון דבר מספרת על הנחת אבן הפינה לשיכון. פתיחת הצרכניה הקואופרטיבית במקום התעכבה עד לסוף חודש ינואר 1951. 

במבנה סמוך פועל כיום בית הספר מצדה (לתלמידים עם ליקויי למידה). לפי עדות הגב' יעל שילה (לאופר) נפתח כאן בראשית שנות החמישים, בית חינוך סוציאליסטי אשר פעל במשך שנתיים. עם איחוד הזרמים בחינוך, התחלף שמו לבית הספר הממלכתי הר נבו.שיכון עובדי קופת חוליםאחת מהחצרות הפנימיות בין בתי יהושוע בן נון 36-38, הר נבו 7-9. צילום: רחל רמרז, 2013.
שלט בכניסה לחצר השיכון. צילום: רחל רמרז, 2010.