שכונת המעביר (שכונת פועלים י"א)
מאת דני רכט


בשנת 1923 החל לפעול בעיר קו האוטובוס הראשון של גלי אביב שמסלולו החל ברחוב יהודה הלוי והסתיים במרכז בעלי מלאכה.  בשנת 1928 התאחד ארגון גלי אביב עם קואופרטיב המעביר והשירות החדש נקרא גלי המעבירשכונת הפועלים י"א ההסתדרותית הוקמה באמצע שנות השלושים עבור חברי הקואופרטיב על מגרש חולי בגודל של 43 דונם  ונבנתה סביב הרחובות פראגוילנה ופרנקפורט בבתים פרטים בני קומה אחת בנוסף לחברי קואופרטיב התחבורההשתכנו במקום גם כמה מעובדי נמל תל אביבזאת היתה שכונת פועלים נוספת בצפון העיר וילדיה למדו בבית החינוך ע"ש גורדוןבמהלך הזמן נהרסו או הורחבו רוב הבתים המקוריים.

השכונה נבנתה בצמוד למוסך המרכזי החדש של המעביר בין השכונה לרחוב ארלוזרוב לו הוקצו 8 דונם מאדמות השכונה החדשה. קודם לכן
פעל המוסך ברחוב הגדוד העברי (ראה שכונת צ'לנוב א') בבניין שנשתמרבמקום מוסך דן הותיק שנהרס מתוכנן להיבנות מגדל יוקרה בן 29 קומותעם מחירים בשמיים ועם נוף לים.

אגבשנים מאוחר יותר הקימו חברי הקואופרטיב גם את שכונת יד המעביר מעבר לירקוןועם המעבר לשם דן שונה גם שם השכונה החדשה לשיכון דן.


כרטיס נסיעה של קואופרטיב המעביר.

בית ותיק ברחוב פרנקפורט 4.


רחוב פראג 14 פינת ז'בוטינסקי. שנות ה-30. הצילום באדיבות חגי באר.

לפי תכנית ראשונית לשכונה מאת אריה שרון, היה אמור גראג' המעביר להתמקם בחלקה הצפוני של שכונת המעביר (כיום, רחוב ז'בוטינסקי. בהמשך אושרה תכנית אחרת והגראג' נבנה בחלק הדרומי, בסמוך לדרך סומייל (רחוב ארלוזורוב). אגב, כביש הירקון בתכנית הוא רחוב דיזנגוף.