דירת הקצין רוזנשטיין
מאת דני רכט


מדצמבר 1947 ועד מאי 1948 שרר בתל אביב מצב מיוחד. הכוחות הבריטים כבר פינו את העיר (בין השאר, מתוך רצון להקטין את אבדותיהם בנפש) וריבונות עברית עדיין לא הוכרזה. באזור דמדומים זה היתה המשטרה העברית אחראית על הבטחון בתל אביב. בראשה הועמד הקצין שלמה רוזנשטיין, מי שהיה ראש מחלקת החקירות במשטרה המנדטורית בעיר והתגורר ברחוב גורדון 74.  אנשי לח"י ניצלו מצב זה לשם פעילות החרמות במקומות שונים בעיר. בין היתר, נשדד מחסן האריגים של דוד שולמן ברחוב מגידו הסמוך. הקצין רוזנשטיין לא ממש התלהב מפעילותם זאת ובהרצאתו במועדון העתונות (שזכתה לחשיפה רבה בעתוני התקופה) תקף במילים קשות את "המהרסים מבפנים". בתגובה, הגיעו אנשי לח"י (אשר הבלגה לא היתה כנראה הצד החזק שלהם) לדירתו של הקצין במטרה להזהירו (או אולי לחוטפו). אלא שרוזנשטיין לא שעה לדרישתם לפתוח את דלת הדירה, וכשאלה ניסו לפרוץ אותה בכוח, הוא יצא למרפסת ושרק במשרוקית שהיתה עימו במטרה להזעיק עזרה. אנשי לח"י שחששו מהתקהלות (לאו דווקא של תומכיהם) העדיפו להסתלק.

הבית שנבנה בתחילת שנות הארבעים הוא חלק מפרצלציית שכונת קבוצה 22.
בית הקצין רוזנשטיין. צילום: רחל רמרז, 2009.