בית השוטרים ברחוב סוקולוב 
מאת דני רכט


במהלך השנים 1935-1936 נבנה ברחוב הצפירה בית שוטרים על אדמת פרדס דמיאני. את בניית הבית יזמו שישה שוטרים: קרוטקוב, עתריה, קאמף, בודין, הולצר ופרידמן. הבית נבנה באמצעים פרטים. אבן הפינה הונחה בתאריך 27 באוגוסט 1935.

בתים דומים למגורי שוטרים נבנו באותה התקופה גם בשכונת מקור ברוך בירושלים וברחוב נצרת בחיפה (שם הוא נבנה יחד עם תחנת משטרה). את הבית בסוקולוב 26 איכלסו שוטרים יהודים אשר שירתו יחד במשטרת המנדט, ובמקביל פעלו גם בשירות הש"י (שירות הידיעות של ההגנה).מר אילן ליבני מעיד כי בבית ליד (מספר 28)  גדל אלי לנדאו, עיתונאי ואיש ציבור. 


שוטר במשטרת תל אביב בימי המרד הערבי 1936-1939.
מתוך משחק קלפים ארץ ישראלי

בית השוטרים ברחוב סוקולוב 26. צילום: רחל רמרז, 2009.