בית שלום
מאת דני רכט


כחלק מפרצלציית שכונת ירים משה, נקבע בתכנית גדס שטח למטרות ציבוריות עתידיות שנמסר לידי העיריה. בסוף מלחמת העולם השניה כאשר שארית הפליטה התחילה להגיע אל הארץ הסתבר שבין הבאים היה מספר לא מבוטל של אנשים מבוגרים אשר שרדו את זוועות המלחמה. חלקם היו ערירים ואגודת שרות נשים סוציאלי פנתה לעיריה בבקשה למסור לה את השטח העירוני הריק בין הרחובות רנ"ק, שי"ר וגרץ. מועצת העירייה נענתה לפנייה והמגרש הוחכר לאגודה לתקופה של 49 שנה.

בשנת 1945 הונחה אבן הפינה לבית ההורים והחלה הבנייה. את המעונות שאיכלסו 120 מבוגרים, תכנן האדריכל יצחק רייך, שעבד בעיריית תל אביב. יחד עם מהנדס העיר יעקב בן -סירה (שיפמן) תיכנן רייך מבני ציבור רבים ברחבי העיר: בתי הספר בלפור, ביל"ו, ביאליק, הכרמל, לדוגמא, סמינר לוינסקי למורות ובית צעירות מזרחי, הם רק חלק מהרשימה. בשנות התשעים, עם סיום תקופת החכירה, נהרס המתחם. במקומו נבנה בית הורים מודרני באווירה דתית. כאן שהה בשנותיו האחרונות המשורר האידי אברהם סוצקובר,  חתן פרס ישראל. 

בית האבות החדש העומד במקום בו פעל בית שלום, תוכנן על ידי פנינה בוכנבכר בשנות התשעים. במסגרת עבודתה במשרד לנדאו אדריכלים.רח' שי"ר 2. הכניסה לבית שלום.

חתונה באולם בית שלום, 1948.


בית ההורים. מבט מרחוב גרץ.


האגף הפונה לרחוב רנ"ק.