בית ידיעות אחרונות הישן
מאת דני רכט


הבית בפינת רחובות מיקוניס 5 ונחל אילון שימש במשך שנים את מערכת ידיעות אחרונות, בטרם נדד העיתון לבית ידיעות אחרונות ה"חדש" בדרך בגין. מאז משמש המבנה את רשת המקומונים ידיעות תקשורת ואת מערכת המקומון התל אביבי של משפחת מוזס.

מקודם נקרא הרחוב הקטן בו נמצא בית ידיעות אחרונות הישן על שמו של יהודה מוזס. לאחר מעבר מערכת בעיתון למעונה החדש, זכה המנהיג הקומוניסטי מיקוניס להיות מונצח ברחוב. ויהודה מוזס הונצח בקטע המערבי של רחוב נחלת יצחק (בין דרך בגין לרחוב יגאל אלון) הסמוך למערכת העיתון. החלטה זו הביאה לעימות בין העיריה לבין ועד שכונת נחלת יצחק. הרחוב נקרא כיום על שמם של נוח ויהודה מוזס. שמו של נוח צורף לשם הרחוב, לאחר מותו הטראגי כשנדרס בדרך פתח-תקווה (דרך בגין כיום).

בית ידיעות אחרונות הישן הוא חלק ממרכז מלאכה ותעשיה זעירה אשר הוקם בשנת 1948 ביוזמת אגודת מרכז בעלי מלאכה על קרקע שהוחכרה מעיריית תל אביב.


צילום: רחל רמרז, 2010.

רחוב יהודה מוזס 5. מתוך ספר השנה 1970.