מוסך פולץ
מאת דני רכט


בצילום משנת 1965 (אוסף רינה ליבל לבית הלבפינגר, מתוך פרוייקט תל-אביב הנגלית לעין) נראה קהל שהגיע לתל אביב לצפות במצעד צה"ל ביום העצמאות. על המבנה ברקע נראים השלטים "בית רכב פולץ" ו"שירות אופל". זהו ביתו של מוסך פולץ משנת 1964 ועד ימינו. הכתובת היא דרך בגין 126 פינת רחוב שפע טל. 

המוסך של אדון צבי הירש פולץ (Polatz) נפתח בסוף שנות השלושים והתמחה בשירות למכוניות אופל . המוסך פעל ליד בית הדר. בשנת 1946 השתלטו הבריטים על מבנים סמוכים לבית הדר (ובהם מוסך פולץ) והקימו אזור בטחון סגור שכונה בלעג "בווינגראד". באותה שנה השתלטה העיריה על אדמות המושבה שרונה (ואף הסדירה זאת כחוק בהליך רכישה). מגרש נרחב משטחים אלה (בסמוך להמשך רחוב חשמונאים שנסלל באותה שנה) הועידה העיריה להקמת שוק סיטונאי חדש (במקום השוק הסיטונאי שפעל מ-1940 בשוק העליה). העיריה התירה למר פולץ להקים "באופן זמני" 
מוסך בשולי שטח השוק העתידי. זאת מאחר ונמנע ממנו לעבוד במוסך ליד בית הדר. עם כיבושה של יפו הגיעה העיריה להסכם עם פולץ ובעלי עסקים נוספים שהוקמו לצד המוסך שלו, כי יוקמו למענם מבני קבע בשטח אזור באסה (בו יבנה לימים אצטדיון בלומפילד). אלא שהשטח שהוקצא למטרה זאת הועבר בטעות לטובת בתי מלאכה אחרים, כך שההסכם לא מומש והעסקים נשארו במקומם. 

בשנת 1950 פנתה העיריה בכתב למר פולץ ולבעלי העסקים הסמוכים, והודיעה להם כי: "ועדת בניין ערים אסרה הקמת מוסכים, בתי מלאכה ומחסני ברזל בסביבת השוק הסיטוני" ועליהם להתפנות. בעל המוסך פולץ תבע בבית המשפט המחוזי את ביטול צו הפינוי נגדו. טענתו שצו הפינוי, הושג בדרך של תרמית. זאת מכיוון שהעיריה טענה כי השטח דרוש לצרכי ציבור, בעוד שלמעשה רכשה העיריה את השטח למטרת "ספקולציות קרקעיות" מתוך כוונה להפיק רווחים ממכירת הקרקע למטרות פרטיות. עוד טען פולץ כי הוסכמה העברת כל בעלי המלאכה הסמוכים למקום חדש כ"חטיבה אחת" אך תנאי זה לא נתמלא על ידי העיריה. פולץ לא ויתר ובדיון בבית המשפט זימן את ראש העיריה לשעבר חיים לבנון (1899-1986) כעד מטעמו בנסיונו להוכיח את טענתו. 

פרשת מכירת אדמת השוק הסיטונאי עשרות שנים אחר כך ומעורבות העיריה בה, יכולים להעיד כי היה משהו בטיעוניו של האדון פולץ. בשטח המוסך לשעבר ניצב כיום הראשון (הצפוני-מזרחי) מבין ארבעת המגדלים שבונה חברת גינדי לצד דרך בגין, על חלק משטח השוק לשעבר. מוסך פולץ התפנה בסופו של דבר בשנת 1964. זאת לאחר שהוא פעל יותר מעשור לצד השוק הסיטונאי שהוקם על רוב השטח שהקצתה העיריה למטרה זאת. 

עוד קודם, רכשו אנה וצבי הירש פולץ מגרש בגודל של 922 מ"ר כשבע מאות מטר צפונית מזרחית למוסך. מגרש זה הוא חלק מאזור מלאכה שפע טל, מתחם תעסוקה חדש אז שהוקם בסמוך לגבולה הצפוני של שכונת מונטיפיורי. על מגרש זה נבנה בית חדש למוסך הוותיק, מבנה אותו תכנן האדריכל אלכסנדר פן (1900-1979). 

מוסך פולץ שעבר למעונו החדש בסוף שנת 1964, פועל גם כיום ומספק שירות למותגי הרכב סוזוקי, קרייזלר, דודג', ג'יפ. בחזית המבנה שבדרך בגין 126 (דרך פתח תקוה בעבר) פועלות מספר חנויות. צבי הירש פולץ הלך לעולמו בשנת 2000. הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בכפר שמריהו. מוסך פולץ בצילום משנת 1965 (אוסף רינה ליבל לבית הלבפינגר, מתוך פרוייקט תל-אביב הנגלית לעין)

פרסומת למוסך פולץ, 1963, עדיין בכתובת הקודמת (דרך פתח תקוה 73) בשולי השוק הסיטונאי.
עוד בסביבה:

.. שרונה / הקריה... 
.. מגדל המים של שכונת מונטיפיורי ...
.. מתחם גבעון ..שירות חשמל למכוניות במוסך פולץ. תודה לקובי לידרמן.


חנויות בחזית בית מוסך פולץ. צילום משנת 1999.