הבתים התאומים של משפחת קרסו
מאת דני רכט


סגנון הבניה הבינלאומי הביא לעיר מספר זוגות של בתים תאומים. הבתים התאומים של משפחת קרסו תוכננו על ידי האדריכלים ברזילי והאנטמן ונבנו בשנת  1936 על מגרש כפול (נחמני מס' 45 + 45א'). שדרה פרטית הניצבת בין הבתים מובילה לארבעת חדרי מדרגות בסגנון של פעם. את בניית הבתים יזמה משפחת קרסו והם נמצאים בבעלותה עד ימינו (כמו עוד מספר בתים ברחוב). גם כיום, ממשיכה משפחת קרסו להיות מעורבת בשוק הנדל"ן. זאת לצד עסקי המכוניות המזוהים איתה. 
בשנות השישים והשבעים אוכלסו הבתים התאומים של משפחת קרסו בעיקר במשפחות חרדיות של חסידים שהסתופפו בשטיבלאך וסביב בתי האדמור"ים בלב העיר. עם נדידתם אל מחוץ לעיר, כשהם מחפשים דיור יותר זול וסביבה יותר חרדית, איבדו גם הבתים משהו מהאופי המיוחד שאיפיין סביבה זאת.

בתחילת שנות העשרים, יותר מעשור טרם בניית הבתים התאומים של משפחת קרסו, שימש המגרש את המבנה הזמני של 
בית החרושת לודז'יה הנמצא בסמוך (נחמני 43) ובנוי מלבנים בצבע אדום. לאחר הרחבת בית החרושת בשנת 1929 (תוספת הלבנים הלבנות) נהרס המבנה ששימש את בית החרושת לודז'יה בשנותיו הראשונות.בית החרושת לטקסטיל לודז'יה ולצידו, המבנה הזמני אשר שימש את בית החרושת בראשית דרכו. צילום: אברהם סוסקין (1925 או 1926).

מפגש הרחובות סעדיה גאון ואבן גבירול (לימים, רחובות נחמני וגולדברג בהתאמה) בתצלום אוויר מסוף שנות השלושים. מסומנים: (1) בתי משפחת קרסו, (2) בית חרושת לודז'יה, (3) בית הגב' לבונטיןהבתים התאומים של משפחת קרסו. מבט מפינת הרחובות נחמני וגולדברג.

אחת מארבע הכניסות לבתי קרסו.

השדרה הפרטית בין הבתים התאומים של קרסו צילומים: רחל רמרז, 2010.